Yazarken Metin Biçimlendirmesini Uygulamak

Kalın biçimlendirme uygulamak

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni seçin.

 2. Press +B.

  You can also press +B, type the text that you want to format in bold, and then press +B when you are finished.

Yatık biçimlendirme uygulamak

 1. Biçimlendirmek istediğiniz metni seçin.

 2. +I'ye basın.

  Ayrıca +I 'ye basabilir, yatık yazı biçiminde olmasını istediğiniz metni yazıp, metin tamamlandıktan sonra +I'ye basarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Bir metnin altını çizmek

 1. Altını çizmek istediğiniz metni seçin.

 2. +U'ya basın.

  Ayrıca +U 'ya basabilir, altını çizmek istediğiniz metni yazıp, metin tamamlandıktan sonra +B'ye basarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Lütfen bizi destekleyin!