Metin Belgelerini HTML Biçiminde Kaydetmek

LibreOffice Writer belgesini HTML biçiminde kaydedebilirsiniz, böylece web tarayıcıda görüntüleyebilirsiniz. İstersenizbir sayfa sonunu, biçemin belgede her görünüşünde ayrı bir HTML sayfası üretmek için belli bir başlık paragraf biçemi ile ilişkilendirebilirsiniz. LibreOffice Writer otomatik olarak bu sayfalar bağlantılar içeren bir sayfa oluşturur.

Bir metin belgesini HTML biçiminde kaydettiğinizde belgedeki grafikler gömülü veri akışı olarak HTML belgesine kaydedilir. LibreOffice grafiklerin özgün biçimini korumaya çalışır, yani JPEG resimleri ve SVG grafikleri HTML'ye olduğu gibi kaydedilir. Diğer grafik biçimleri PNG olarak kaydedilirler.

  1. Varsayılan LibreOffice başlık paragraf biçemlerinden birini uygulayın, örneğin yeni bir HTML sayfası oluşturmak istediğiniz yerdeki paragraflara "Başlık 1"i uygulayın.

  2. Dosya - Yeni - HTML Belgesi'ni seçin.

  3. Biçemler kutusunda, yeni bir HTML belgesi oluşturmak için kullanacağınız paragraf biçemini seçin.

  4. HTML belgesinin dosya yolunu seçin ve Kaydet'e tıklayın.

Lütfen bizi destekleyin!