Cetvelleri Kullanma

Cetvelleri göstermek ya da gizlemek için Görünüm - Cetvel 'i seçin. Yatay cetveli göstermek için - LibreOffice Writer - Görünüm 'ü seçin, ve sonra Cetvel alanından Yatay Cetvel 'i seçin.

Sayfa Kenarlıklarını Ayarlama

Bir sayfanın kenarları, cetvellerin sonunda doldurulan alanlar ile gösterilmektedir.

Girintileri Değiştirme

Girintiler yatay cetvelin üzerinde yer alan üç küçük üçgen ile ayarlanmaktadır.

  1. Seçilen bir paragrafın ilk satırının girintisini değiştirmek için, yatay cetvel üzerindeki sol üst üçgeni yeni konumuna sürükleyin.

  2. Sağ ya da sol paragraf girintisini değiştirmek için, girintilerini değiştirmek istediğiniz paragraf(lar)ı seçin, yatay cetvel üzerindenki sol alt ya da sağ alt üçgeni yeni konumuna sürükleyin.

For example, to change the left indent starting with the second line of a paragraph, hold down the key, click the triangle on the bottom left, and drag it to the right

Ayrıca, yatay cetvel üzerinde herhangi bir yere çift tıklayarak Paragraf iletişim penceresindeki girintileri ayarlayabilirsiniz.

Lütfen bizi destekleyin!