Satır Sonlarını Kaldırmak

Cümlelerde meydana gelen satır kesmelerini kaldırmak için Otomatik Düzelt özelliğini kullanıyoruz. İstenmeyen satır sonu kesmeleri başka bir kaynaktan metin kopyalanıp belgeye yapıştırıldığında meydana gelir.

Not Simgesi

Bu Otomatik Düzelt özelliği, sadece "Öntanımlı" paragraf biçemleri ile biçimlendirilen metinler üzerinde çalışır.


  1. Araçlar - Otomatik Düzeltme Seçenekleri'ni seçin.

  2. Seçenekler sekmesinde, uzunluk 50%'den büyükse tek satır paragrafları birleştir seçeneğinin seçili olduğundan emin olun. Satır uzunluğunun en düşük oranını değiştirmek için, listedeki seçeneğe çift tıklayın ve daha sonra yeni bir oran girin.

  3. Tamam'a tıklayın.

  4. Kaldırmak istediğiniz satır sonlandırıcıyı içeren metni seçin.

  5. Biçimlendirme çubuğunda Biçem Uygula kutucuğunda, "Öntanımlıyı" seçin.

  6. Araçlar - Otomatik Düzeltme - Uygula'yı seçin.

Lütfen bizi destekleyin!