Çapraz Başvuruları Güncelleme

  1. Güncelleme yapmak istediğiniz çapraz başvurunun önüne tıklayın.

    If you cannot see the field shading of the cross-reference, choose View - Field Shadings or press +F8.

  2. Düzenle - Alanlar seçeneğini seçin.

  3. İstediğiniz seçenekleri ayarlayın ve sonra Tamam'a tıklayın.

Öneri Simgesi

Mevcut belgede, çapraz başvuruları gezinmek için Alanları Düzenle penceresinde ok tuşlarını kullanın.


Çapraz Başvuru Ekleme

Gezgin ile Köprüler Eklemek

Lütfen bizi destekleyin!