Çapraz Başvuruları Güncelleme

  1. Güncelleme yapmak istediğiniz çapraz başvurunun önüne tıklayın.

    If you cannot see the field shading of the cross-reference, choose View - Field Shadings or press +F8.

  2. Düzenle - Alanlar seçeneğini seçin.

  3. İstediğiniz seçenekleri ayarlayın ve sonra Tamam'a tıklayın.

Öneri Simgesi

Mevcut belgede, çapraz başvuruları gezinmek için Alanları Düzenle penceresinde ok tuşlarını kullanın.


Lütfen bizi destekleyin!