Protecting Contents in LibreOffice Writer

Aşağıda LibreOffice Writer içeriği değiştirme veya silinmeden korumanın farklı yöntemlerini görebilirsiniz.

LibreOffice Writer'da Bölümleri Korumak

LibreOffice Writer metin belgesinin bir bölümü değişikliklere karşı parola ile korunabilir.

warning

Bu koruma bir bilgi gizliliği koruması değildir, kazara değişiklik yapılmaması için bir önlem olarak düşünülmelidir.


Korumayı etkinleştirmek

Korunacak bilgi bir bölümde olmalıdır. Bir bölümü seçmek veya oluşturmak için:

 1. Eğer bölüm mevcut değilse: Metni seçin ve Ekle - Bölüm... menüsünü seçin.

 2. Bölüm zaten mevcutsa: Biçim - Bölümler... menüsünü seçerek Bölüm listesinden bölümü seçin veya Gezgine sağ tıklayarak Düzenle...'yi seçin.

Korumayı etkinleştirmek için

 1. İçeriği bir parola gerektirmeden korumak isterseniz Yazma koruması altındaki Koru onay kutusunu işaretleyerek yapabilirsiniz.

 2. Parolalı bir koruma işlemi için Koru ve Parola ile yolunu takip ederek Parola… düğmesine tıklayın. En az beş karakterden oluşan parolanızı girip onaylamanız gerekecektir.

Korumanın düzenlenmesi

Biçim - Bölümler... menüsünü seçerek Bölüm listesinden bölümü seçin veya Gezgine sağ tıklayarak Düzenle...'yi seçin.

 1. Koruma işlemi parola gerektirmiyorsa ve siz gerektirecek hale getirmek istiyorsanız Parola ile onay kutusunu işaretleyin ve Parola düğmesine tıklayarak en az beş karakterli bir parola girip onaylayın.

 2. Korumanın bir parolası varsa ve onu kaldırmak istiyorsanız Yazma koruması altındaki Parola ile kutusunun onayını kaldırın ve gerekli parolayı girin.

 3. Seçim parola ile korunuyorsa ve onu değiştirmek istiyorsanız Seçimi Düzenle penceresindeki Parola düğmesine tıklayın ve doğru parolayı iki defa girin.

Korumayı kapatmak

Biçim - Bölümler... menüsünü seçerek Bölüm listesinden bölümü seçin veya Gezgine sağ tıklayarak Düzenle...'yi seçin.

 1. Korumanın bir parolası yoksa Yazma koruması altındaki Koru seçeneğinin onayını kaldırın.

 2. Korumanın bir parolası varsa Yazma koruması altındaki Koru seçeneğinin onayını kaldırın ve gerekli parolayı girin.

Bir LibreOffice Writer Tablosunda Hücreleri Korumak

Bir LibreOffice Writer metin tablosundaki tekil hücrelerin veya tablonun tümünün içeriğini değişikliklere karşı koruyabilirsiniz.

warning

Bu koruma bir bilgi gizliliği koruması değildir, kazara değişiklik yapılmaması için bir önlem olarak düşünülmelidir.


Korumayı etkinleştirmek

 1. Bir veya daha fazla hücre için imleci hücrenin üzerine getirin veya gerekiyorsa hücreleri seçin. Menü çubuğundan Tablo - Hücreleri Koru'yu seçin.

 2. Tüm tablo için tabloyu seçin ve menü çubuğundan Tablo - Hücreleri Koru seçeneğini seçin.

Korumayı kapatmak

note

If necessary, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids and select Enable cursor under the Protected Areas.


 1. İmleci hücrenin veya seçilen hücrelerin üzerine getirin ve araç çubuğundan Tablo - Hücrelerin Korumasını Kaldır'ı seçin.

 2. Tüm tablo için Gezginde tabloya sağ tıklayın ve içerik menüsünde Tablo - Korumayı Kaldır'ı seçin veya tüm tabloyu seçtikten sonra araç çubuğundan Tablo - Hücrelerin Korumasını Kaldır'ı seçin.

İçindekiler ve Dizin İçerik Koruması

LibreOffice Writer'da oluşturulan içindekiler ve dizin metinleri, kaza ile yapılacak değişikliklere karşı otomatik olarak korunmaktadır.

warning

Bu koruma bir bilgi gizliliği koruması değildir, kazara değişiklik yapılmaması için bir önlem olarak düşünülmelidir.


Korumayı etkinleştirmek

 1. Dizin veya İçindekiler'e sağ tıklayın. İçerik menüsünde Dizini Düzenle... seçeneğini seçin. Tür sekmesinde Elle değiştirmelere karşı koru'yu seçin.

 2. Gezginde dizin veya içindekiler metinlerine sağ tıklayın ve Dizin - Salt Okunur ögesini seçin.

Korumayı kapatmak

note

If necessary, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids and select Enable cursor under the Protected Areas.


 1. Dizin veya İçindekiler'e sağ tıklayın. İçerik menüsünde Dizini Düzenle... seçeneğini seçin. Tür sekmesinde Elle değiştirmelere karşı koru seçeneğini kaldırın.

 2. Gezginde dizin veya içindekiler metinlerine sağ tıklayın ve Dizin - Salt Okunur ögesinin seçimini kaldırın.

Protecting fields and bookmarks from changes

Choose Tools - Protect Document - Protect Fields to protect all fields against changes. Use this protection to prevent accidental changes in fields.

Choose Tools - Protect Document - Protect Bookmarks to protect all bookmarks against changes. Use this protection to prevent accidental bookmark changes.

Tüm LibreOffice Writer belgelerinin değişikliklerden korunması.

LibreOffice Writer belgelerini değişikliklerden koruyabilmeniz için şu biçimlerde olmaları gerekir: .doc, .docx, .odt, .ott.

warning

Bu koruma bir bilgi gizliliği koruması değildir, kazara değişiklik yapılmaması için bir önlem olarak düşünülmelidir.


Bütün belgede korumayı etkinleştirmek için - LibreOffice Writer - Uyumluluk alanına gidin ve Koru seçeneğini seçin. Korumayı kaldırmak için onay işaretini kaldırın.

Lütfen bizi destekleyin!