Sayfa Numaraları

Kelime İşlemcide, sayfa numarası metninize ekleyebileceğiniz bir alandır.

To Quickly Insert a Page Number in Header or Footer of Page Style

Choose Insert - Page Numbers to open a dialog to guide you in inserting a page number in the current page style header or footer and setting the page number alignment.

Sayfa Numaraları Eklemek İçin

Choose Insert - Field - Page Number to insert a page number at the current cursor position.

tip

If you see the text "Page number" instead of the number, choose View - Field Names ().


Ama, metin eklediğinizde ve çıkardığınızda bu alanların konumları değişecektir. Bu nedenle, her bir sayfada tekrarlanan ve aynı konuma sahip üst bilgi veya alt bilgi alanına sayfa numarası alanı eklemek en iyisidir.

Mevcut sayfa biçemiyle bütün sayfalara üst bilgi veya alt bilgi eklemek için Ekle - Üst Bilgi ve Alt Bilgi - Üst Bilgi - (sayfa biçemi adı) veya Ekle - Üst Bilgi ve Alt Bilgi - Alt Bilgi - (sayfa biçemi adı) seçeneğini seçin.

Tanımlı Bir Sayfa Numarasıyla Başlamak İçin

Şimdi sayfa numaraları üzerinde biraz kontrol istiyorsunuz. Sayfa numarası 12 olması gereken bir metin belgesini yazıyorsunuz.

 1. Belgenizin ilk paragrafına tıklayın.

 2. Choose Format - Paragraph - Text flow tab.

 3. Kesmeler alanında, Ekle'yi etkinleştirin. Yeni Sayfa numarası'nı ayarlayabilmek için Sayfa Biçemiyle seçeneğini etkinleştirin. Tamam'a tıklayın.

note

Yeni sayfa numarası sayfanın ilk paragrafının özniteliğidir.


To Select the Page Number Format

i, ii, iii, iv gibi Roma sayfa numaraları istiyorsunuz.

 1. Sayfa numarası alanından önce çift tıklayın. Alanları Düzenle iletişim penceresini göreceksiniz.

 2. Bir numara biçemi seçin ve Tamam'a tıklayın.

Using Different Page Number Formats in Headers and Footers

You need some pages with the roman numbering format, followed by the remaining pages in another format.

Kelime İşlemci'de farklı sayfa biçemlerine ihtiyacınız olacak. İlk sayfa biçemi roma rakamları için biçimlendirilmiş sayfa numarası alanıyla bir alt bilgidir. Takip eden sayfa biçemi başka bir görünüş olarak biçimlendirilmiş sayfa numarası alanıyla bir alt bilgidir.

Her iki sayfa biçemi bir sayfa sonu ile ayrılmalıdır. Kelime İşlemcide otomatik sayfa sonlarına ve elle eklenmiş sayfa sonlarınız olabilir.

Sayfa biçemleri arasına el ile sayfa sonu eklemenin mi yoksa otomatik değiştirmeği kullanmanın mı daha iyi olduğu belgeye bağlıdır. Eğer diğer sayfalardan farklı bir biçeme sahip sadece bir başlık sayfasına ihtiyacınız varsa otomatik yöntemi kullanabilirsiniz:

İlk Sayfaya Farklı Bir Sayfa Biçemi Uygulamak İçin

 1. Belgenizin ilk sayfasına tıklayın.

 2. Choose View - Styles ().

 3. Biçemler penceresinde, Sayfa Biçemleri simgesine tıklayın.

 4. "İlk Sayfa" biçemine çift tıklayın.

Now your title page has the style "First Page", and the next pages automatically have the "Default Page Style".

You can now for example insert a footer for the "Default Page Style" only, or insert footers in both page styles, but with differently formatted page number fields.

Elle Eklenmiş Sayfa Biçemine Değişiklik Uygulama İçin

 1. Farklı sayfa biçemi uygulanacak sayfanın ilk paragrafının başlangıcına tıklayın.

 2. Choose Insert - More Breaks - Manual Break. You see the Insert Break dialog.

 3. Biçem liste kutusunda, bir sayfa biçemi seçin. Yeni bir sayfa numarası da seçebilirsiniz. Tamam'a tıklayın.

Seçili sayfa biçemi mevcut paragraftan bir sonraki sayfa kesmesine kadar uygulanacaktır. Öncelikle yeni bir sayfa stili düzenlemeniz gerekebilir.

Lütfen bizi destekleyin!