Numaralandırılmış Listede Numaralandırmayı Değiştirmek

Numaralandırılmış bir listeden numaralandırmayı kaldırabilir veya listenin başladığı numarayı değiştirebilirsiniz.

tip

If you want numbered headings, use the Tools - Chapter Numbering menu command to assign a numbering to a paragraph style. Do not use the Numbering icon on the Formatting toolbar.


Numaralanmış Bir Listedeki Paragraftan Numarayı Kaldırma

  1. Sayfa numaralamasını kaldırmak istediğiniz paragrafın ilk karakterinin önüne tıklayın.

  2. Aşağıdakileri takip ederek yapabilirsiniz:

Numaralandırılmış Listenin Başladığı Sayıyı Değiştirmek

  1. Numaralanmış listede herhangi bir yere tıklayın.

  2. Choose Format - Bullets and Numbering, and then click the Customize tab.

  3. Burdan Başla kutucuğuna listenin başlamasını istediğiniz sayıyı giriniz.

  4. Tamam'a tıklayın.

Please support us!