Sürükle-Bırak ile Galeriden Grafik Ekleme

Bir nesneyi sürükle bırak yöntemiyle galeriden bir metin belgesine, çalışma sayfasına, çizime ya da bir sunuma ekleyebilirsiniz.

Belgeye eklediğiniz bir galeri nesnesini değiştirmek için CTRL+Shift tuşlarına basılı tutarak farklı bir galeri nesnesini bu nesneye sürükleyiniz.

Grafikleri Eklemek

Dosyadan Grafik Eklemek

Taranmış Bir Resim Eklemek

LibreOffice Draw veya Impress'den Grafik Eklemek

Metin Belgesine Calc Çizelgesi Eklemek

Grafik Nesnelerini Düzenlemek

Lütfen bizi destekleyin!