Dizin veya İçindekiler Dizini Girdilerini Tanımlamak

Dizin Girişlerini Tanımlamak İçin

  1. Belgenizdeki dizin girişi olarak kullanmak istediğiniz kelime veya kelimelere tıklayın.

  2. Ekle - İçindekiler veya Dizin - Dizin Girdisi'ni seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:

Index entry dialog

İçindekiler Dizini Girdilerini Tanımlamak

İçindekiler dizini oluşturmak için en iyi yol, içindekiler dizinine eklemek istediğiniz paragraflara, "Başlık 1" gibi, önceden tanımlanmış başlık paragraf biçemleri uygulamaktır.

İçindekiler Dizinine Özel Bir Paragraf Biçemi Kullanmak için

  1. Araçlar - Bölüm Numaralandırma yolunu seçin ve Numaraladırma sekmesini tıklayın.

  2. İçindekiler dizinine eklemek istediğiniz paragraf biçemini Paragraf Biçemi kutucuğundan seçin.

  3. Seviye listesinde, paragraf biçemi uygulamak istediğiniz hiyerarşik seviyeye tıklayın.

  4. Tamam'a tıklayın. Şimdi belgenizdeki başlıklara biçemi uygulayabilir ve içindekiler dizinine ekleyebilirsiniz.

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the outline level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Chapter Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


Lütfen bizi destekleyin!