Dizin ve Tablo Girişlerini Düzenleme veya Silme

Dizin girişleri belgenizin içine alanlar olarak eklenmiştir. Belgenizdeki alanları görüntülemek için, Görünüm 'ü seçin ve Alan Gölgeleme 'nin seçili olduğundan emin olun.

  1. İmleci belgenizdeki dizin girişinin hemen önüne yerleştirin.

  2. Düzenle - Başvuru - Dizin Girişi... yolunu seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:

To cycle through the index entries in your document, click the next or the previous arrows in the Edit Index Entry dialog.

Lütfen bizi destekleyin!