Paragrafları Girintilemek

Mevcut paragrafın, seçili bütün paragrafların veya bir Paragraf Biçeminin girintilerini değiştirebilirsiniz.

tip

Ayrıca, cetveli kullanarak da girintileri ayarlayabilirsiniz. Cetveli görüntülemek için, Görüntüle - Cetvel'i seçin.


Positioning indents

Girintiler sayfanın sol ve sağ kenarlarına bağlı olarak hesaplanır. Bir paragrafı sayfa kenarına doğru uzatmak istiyorsanız, negatif bir sayı girin.

note

Ölçüm birimlerini değiştirmek için, - LibreOffice Writer - Genel'i seçin ve daha sonra Ayarlar alanında yeni bir ölçüm birimi seçin.


Girintiler, yazma yönüne göre farklılık gösterir. Örneğin, soldan sağa dillerdeki Metinden önce girinti değerine bakın. Paragrafın sol kenarı sol sayfa kenarına göre girintilenir. Sağdan sola dillerde, sağ paragraf kenarı sağ sayfa kenarına göre girintilenir.

Hanging indents

Asılı bir girinti için, Metinden önce için bir pozitif değer ve ilk satır için bir negatif değer seçin.

The Hanging Indent icon is found in the Paragraph section of the Properties sidebar. Click on this icon to switch the values of Before text and First line. This enables you to toggle a paragraph between an indented first line and a hanging indent.

To create a hanging indent: Enter a first line indent where you want the indent to start, then click the Hanging Indent icon to create the hanging indent.

Hanging Indent Icon

Hanging Indent Icon

The Hanging Indent command can be added as a button to a toolbar, an item in a menu or context menu, or a shortcut key.

Lütfen bizi destekleyin!