Ana Belge ve Alt Belgelerle Çalışmak

Bir ana belge çok bölümlü bir kitap gibi büyük belgeleri yönetmenize izin verir. Ana belge tekil LibreOffice Writer dosyaları için bir taşıyıcı olarak görünebilir. Tekil dosyalar alt-belge olarak adlandırılırlar.

Ana Belgelerin Nitelikleri

Not Simgesi

Bir belgeyi ana belgeye eklediğinizde veya yeni bir alt belge oluşturduğunuzda, ana belgede bir bağlantı oluşur. Ana belgede bir alt belgenin içeriğini doğrudan düzenleyemezsiniz, ama alt belgeyi düzenlemek için Gezgini kullanabilirsiniz.


Biçemlerin Kullanımına Örnekler

Ana belge, master.odm, metinleri ve sub1.odt ve sub2.odt alt belgelerine bağlantılar içerir. Her bir alt belgede Biçim1 ile aynı adlı yeni bir paragraf biçemi tanımlanır ve kullanılır, ve alt belgeler kaydedilir.

Ana belgeyi kaydettiğinizde, alt belgelerden biçemler ana belgeye içe aktarılır. Öncelikle, sub1.odt'den yeni biçem, Biçem1, içe aktarılır. Sonra, sub2.odt'den yeni biçemler içe aktarılacaktır, ama ana belgede Biçem1 zaten mevcut olduğu için, sub2.odt'deki biçem aktarılmayacaktır.

Şimdi ana belgede alt belgeden yeni biçem Biçem1'i görüyorsunuz. Ana belgedeki bütün Biçem1 paragrafları ilk alt belgedeki Biçem1 özelliklerini kullanarak gösterilecektir. Ama, ikinci alt belge kendi içinde değişmeyecektir. Sub2.odt belgesini kendi içinde veya ana belgenin parçası olarak açıp açmadığınıza bağlı olarak, farklı özelliklerle ikinci alt belgeden Biçem1 paragrafları görürsünüz.

Öneri Simgesi

Karışıklıktan kaçınmak için, aynı belge şablonunu ana belge ve alt belgeleri için kullanınız. Bu Dosya - Gönder - Ana Belge Oluştur komutlarını kullanarak mevcut belgeden başlıklarıyla beraber ana belgeyi ve alt belgelerini oluşturduğunuzda otomatik olarak yapılır.


Lütfen bizi destekleyin!