Dipnot veya Sonnot Eklemek veya Düzenlemek

Dipnotlar, sayfanın en altında, sonnot belgenin sonunda bir konuyla ilgili daha fazla bilgiye kaynak sağlar. LibreOffice dipnot ve sonnotları otomatik olarak numaralandırır.

Bir Dipnot veya Sonnot Eklemek

  1. Belgenizin içinde notun sabitleyicisini yerleştirmek istediğiniz yere tıklayın.

  2. Ekle - Dipnot/Sonnot.

  3. Numaralandırma alanında, kullanmak istediğiniz biçimi seçin. Karakter'i seçerseniz, tara butonuna (...) tıklayın ve dipnot için kullanmak istediğiniz karakteri seçin.

  4. Tür alanında, Dipnot veya Sonnot'u seçin.

  5. Tamam'a tıklayın.

  6. Notu yazın.

Icon

Dipnotları Ekle araç çubuğundaki Dipnotu/Sonnotu Doğrudan Ekle simgesine tıklayarak da ekleyebilirsiniz.

Insert Endnote Icon

You can insert endnotes directly by clicking the Insert Endnote icon on the Standard or Insert toolbar or choose Insert - Footnote and Endnote - Endnote.

Bir Dipnotu veya Sonnotu Düzenlemek

tip

Shortcut keys can be made to insert, edit, and navigate to footnotes and endnotes. Choose Tools - Customize - Keyboard tab and enter note in the Functions box to see possibilities.


Lütfen bizi destekleyin!