Alt Bilgilerde Sayfa Numaraları Ekleme

Belgenizin alt bilgisine kolaylıkla sayfa numarası alanı ekleyebilirsiniz. Ayrıca alt bilgiye sayfa sayısı da ekleyebilirsiniz, örneğin "Sayfa 9/12"

Sayfa Numarası Eklemek İçin

  1. Ekle - Üst Bilgi ve Alt Bilgi - Alt Bilgi'yi seçin ve alt bilgiye eklemek istediğiniz sayfa biçemini de seçin.

  2. Ekle - Alanlar - Sayfa Numarasını seçin.

Eğer isterseniz, metinde yaptığınız gibi sayfa numarası alanını hizalayabilirsiniz.

Ek Olarak Sayfa Sayısını da Eklemek

  1. Sayfa numarası alanının önüne tıklayın, Sayfa yazın ve bir boşluk bırakın; alanın sonrasına tıklayın ve bir boşluk bırakın ve /' yazın ve bir boşluk daha bırakın.

  2. Ekle - Alanlar - Sayfa Sayısı'nı seçin.

Üst Bilgi ve Alt Bilgi Hakkında

Tek ve Çift Sayfalarda Sayfa Biçemini Değişik Kullanmak

Mevcut Sayfaya Dayalı Sayfa Biçemi Oluşturmak

Üst bilgi veya Alt bilgiye Bölüm Adı veya Numarasını Eklemek

Üst Bilgiyi veya Alt Bilgiyi Biçimlendirmek

Lütfen bizi destekleyin!