Alt Bilgilerde Sayfa Numaraları Ekleme

Belgenizin alt bilgisine kolaylıkla sayfa numarası alanı ekleyebilirsiniz. Ayrıca alt bilgiye sayfa sayısı da ekleyebilirsiniz, örneğin "Sayfa 9/12"

Sayfa Numarası Eklemek İçin

  1. Ekle - Üst Bilgi ve Alt Bilgi - Alt Bilgi'yi seçin ve alt bilgiye eklemek istediğiniz sayfa biçemini de seçin.

  2. Ekle - Alanlar - Sayfa Numarasını seçin.

Eğer isterseniz, metinde yaptığınız gibi sayfa numarası alanını hizalayabilirsiniz.

Ek Olarak Sayfa Sayısını da Eklemek

  1. Sayfa numarası alanının önüne tıklayın, Sayfa yazın ve bir boşluk bırakın; alanın sonrasına tıklayın ve bir boşluk bırakın ve /' yazın ve bir boşluk daha bırakın.

  2. Ekle - Alanlar - Sayfa Sayısı'nı seçin.

Lütfen bizi destekleyin!