Devam Sayfalarının Numaralarını Eklemek

Bir alan kullanarak bir alt bilgiye sonraki sayfanın sayfa numarasını kolaylıkla ekleyebilirsiniz.

Sayfa numarası sadece takibeden sayfa varsa görüntülenir.

  1. Ekle - Üst Bilgi ve Alt Bilgi - Alt Bilgi'yi seçin ve alt bilgiye eklemek istediğiniz sayfa biçemini de seçin.

  2. Alt bilgiye imleci yerleştirin ve Ekle - Alanlar - Daha Fazla Alan'ı seçin.

  3. Alanlar penceresinden, Belge sekmesine tıklayın.

  4. Tür listesinden 'Sayfa'ya ve Seçim listesinden 'Sonraki Sayfa'ya tıklayın.

  5. Biçim listesinden bir numaralama biçemine tıklayın.

    Biçim listesinden eğer 'Metin''i seçerseniz, sadece Değer kutusuna girdiğiniz metin alanda görüntülenecektir.

  6. Sayfa numarasıyla alanı eklemek için Ekle'i seçin.

Alt Bilgilerde Sayfa Numaraları Ekleme

Please support us!