Devam Sayfalarının Numaralarını Eklemek

Bir alan kullanarak bir alt bilgiye sonraki sayfanın sayfa numarasını kolaylıkla ekleyebilirsiniz.

Sayfa numarası sadece takibeden sayfa varsa görüntülenir.

  1. Ekle - Üst Bilgi ve Alt Bilgi - Alt Bilgi'yi seçin ve alt bilgiye eklemek istediğiniz sayfa biçemini de seçin.

  2. Alt bilgiye imleci yerleştirin ve Ekle - Alanlar - Daha Fazla Alan'ı seçin.

  3. Alanlar penceresinden, Belge sekmesine tıklayın.

  4. Tür listesinden 'Sayfa'ya ve Seçim listesinden 'Sonraki Sayfa'ya tıklayın.

  5. Click a numbering scheme in the Format list.

    Biçim listesinden eğer 'Metin''i seçerseniz, sadece Değer kutusuna girdiğiniz metin alanda görüntülenecektir.

  6. Sayfa numarasıyla alanı eklemek için Ekle'i seçin.

Lütfen bizi destekleyin!