Belgelerdeki Metni Taşımak ve Kopyalamak

  1. Taşımak veya kopyalamak istediğiniz metni seçin.

  2. Aşağıdakileri takip ederek yapabilirsiniz:

    Seçilen metni taşımak için, metni, belgede farklı bir yere sürükleyin ve bırakın. Sürüklerken, fare işaretçisi gri kutucuk içerecek şekilde değişir.
    Fare imleci veriyi taşırken

    Seçilen metni kopyalamak için, sürüklerken tuşuna basılı tutun. Fare işaretçisi (+) artı işareti içerecek şekilde değişir.
    Fare imlecinin veriyi taşıması

Lütfen bizi destekleyin!