Bölüm Numaralandırma

Başlık sıralamasını değiştirebilir ya da özel bir paragraf biçemine sıralamada bir seviye atayabilirsiniz. Ayrıca başlık paragraf biçemlerine bölüm numaralandırması ekleyebilirsiniz. Varsayılan olarak "Başlık 1" paragraf biçemi bölüm sıralamasında en üstedir.

Başlık Biçemine Otomatik Numaralandırma Eklemek İçin

  1. Choose Tools - Chapter Numbering, and then click the Numbering tab.

  2. In the Paragraph style box, select the heading style that you want to add chapter numbers to.

  3. In the Number box, select the numbering scheme that you want to use, and then click OK.

Bir Başlık Paragrafından Otomatik Bölüm Numaralandırmasını Kaldımak için

  1. Başlık paragrafında, numaradan sonraki metnin başlangıcına tıklayın.

  2. Press the Backspace key to delete the number.

note

Press Shift+Backspace with the cursor at the beginning of the heading to return the number.


Özel bir Paragraf Biçemini Başlık Olarak Kullanmak için:

  1. Araçlar - Bölüm Numaralama'ı seçin ve sonra Numaralama sekmesine tıklayın.

  2. Seviye listesinden özel paragraf biçemi olarak atamak istediğiniz başlık seviyesine tıklayın.

  3. Paragraf Biçemi kutusundan özel biçemi seçin.

  4. Tamam'a tıklayın.

Lütfen bizi destekleyin!