Adding Chapter Numbers to Captions

Başlıklara bölüm numaraları ekleyebilirsiniz.

Belgenizdeki metnin bölümler halinde düzenlendiğinden ve bölüm başlıklarından emin olun ve istersenin önceden tanımlanmış başlık paragraf biçemlerinden birini kullanın. Ayrıca başlık paragraf biçemlerine numaralandırma seçeneği atamalısınız.

  1. Başlık olarak eklemek istediğiniz maddeyi seçin.

  2. Ekle - Başlık seçeneğini seçin.

  3. Select a caption title from the Category box, and select a numbering scheme in the Numbering box.
    You also can enter a caption text in this dialog. If you want, enter text in the Caption box.

  4. Seçenekler sekmesine tıklayın.

  5. Seviye kutucuğunda, bölüm numarasına eklenecek başlık seviyesi numarasını seçin.

  6. Bölüm numarasını başlık numarasından ayırmak istediğiniz karakteri Ayıraç kutucuğuna yazın ve Tamam düğmesine tıklayın.

  7. Başlık penceresinde, Tamam butonuna tıklayın.

Öneri Simgesi

LibreOffice bir nesne, grafik, veya tablo eklediğinizde otomatik olarak bir başlık ekleyebilir. - LibreOffice Writer - Otomatik Başlık'ı seçin.


Lütfen bizi destekleyin!