Başlıklara Bölüm Numaraları Ekleme

Başlıklara bölüm numaraları ekleyebilirsiniz.

Belgenizdeki metnin bölümler halinde düzenlendiğinden ve bölüm başlıklarından emin olun ve istersenin önceden tanımlanmış başlık paragraf biçemlerinden birini kullanın. Ayrıca başlık paragraf biçemlerine numaralandırma seçeneği atamalısınız.

  1. Başlık olarak eklemek istediğiniz maddeyi seçin.

  2. Ekle - Başlık seçeneğini seçin.

  3. Kategori kutucuğundan bölüm başlık seçiniz ve Numaralandırma kutucuğundan numaralandırma biçemi seçiniz.
    Ayrıca bu pencerede başlık metni girebilirsiniz. İsterseniz, metni Başlık kutucuğunda giriniz.

  4. Seçenekler sekmesine tıklayın.

  5. Seviye kutucuğunda, bölüm numarasına eklenecek başlık seviyesi numarasını seçin.

  6. Bölüm numarasını başlık numarasından ayırmak istediğiniz karakteri Ayıraç kutucuğuna yazın ve Tamam düğmesine tıklayın.

  7. Başlık penceresinde, Tamam butonuna tıklayın.

Öneri Simgesi

LibreOffice bir nesne, grafik, veya tablo eklediğinizde otomatik olarak bir başlık ekleyebilir. - LibreOffice Writer - Otomatik Başlık'ı seçin.


Please support us!