Başlıkları Kullanmak

Belgelerde, grafiklere, tablolara, çerçevelere ve çizim nesnelerine sürekli numaralandırılmış başlıklar ekleyebilirsiniz.

Farklı tür başlıklar için metin ve numara aralıklarını düzenleyebilirsiniz.

Not Simgesi

Bir resme veya nesneye bir başlık eklediğinizde, nesne ve başlık metni birlikte yeni bir çerçeveye yerleştirilirler. Bir tabloya bir başlık eklediğinizde, başlık metni tablodan sonra paragraf olarak eklenir. Bir çerçeveye başlık eklediğinizde çerçevenin içindeki metne, metinden önce ya da sonra eklenir.


Öneri Simgesi

Nesneyi ve başlığı taşımak için, bu öğeleri içeren çerçeveyi sürükleyin. Çerçeveyi taşıdıktan sonra başlık numaralandırmasını güncellemek için, F9 tuşuna basın.


Bir başlık tanımlamak için aşağıdaki gibi devam edin:

  1. Başlık olarak eklemek istediğiniz maddeyi seçin.

  2. Ekle - Başlık seçeneğini seçin.

  3. İstediğiniz seçeneği seçin ve daha sonra Tamam'a tıklayın. İsterseniz, Kategori kutucuğuna, Şekil gibi, farklı bir metin de girebilirsiniz.

Not Simgesi

Belgedeki başlık metnini doğrudan düzenleyebilirsin.


Bir başlık, başlık sınıfının ismi ile eşleşen paragraf biçemi ile biçimlendirilir. Örneğin, bir "Tablo" başlığı eklerseniz, başlık metnine "Tablo" paragraf biçemi uygulanır.

Öneri Simgesi

LibreOffice, siz bir nesne, grafik, çerçeve veya tablo eklediğinizde otomatik olarak bir başlık ekleyebilir. - LibreOffice Writer - Otomatik başlık'ı seçin.


Lütfen bizi destekleyin!