Metin Belgelerinde Karmaşık Formülleri Hesaplamak

Formüllerde öntanımlı fonksiyonları kullanabilir daha sonra hesaplamanın sonucunu metin belgesine ekleyebilirsiniz.

Örneğin, üç sayının ortalama değerini hesaplamak için, aşağıdakileri yapın:

  1. Belgenin formül eklemek istediğiniz yerine tıklayın, ve sonra F2'e basın.

  2. Fomül simgesine tıklayın ve İstatiksel Fonksiyonlar Listesinden "Ortalama"yı seçin.

  3. Üç sayıyı aralarında (|) işareti olacak şekilde girin.

  4. Enter tuşuna basın. Sonuç belgenize alan olarak eklenir.

Formülü düzenlemek için, belgenizdeki alana çift tıklayın.

Tablo Hesaplamasının Sonucunu Başka Bir Tabloda Göstermek

Formül Çubuğu

Metin Belgelerinde Hesaplama Yapmak

Hesaplama yapmak ve Formülün Sonucunu Metin Belgesine Yapıştırmak

Bir Seri Tablo Hücresinin Toplamını Hesaplamak

Birden çok Tablo Arasında Hesaplamak

Lütfen bizi destekleyin!