Metin Belgelerinde Kullanıcı Tanımlı Kenarlıklar

Bir Kelime İşlemci tablosundaki seçili hücrelere ve tablonun tamamına farklı hücre kenarlığı çeşitlerini uygulayabilirsiniz. Metin belgelerindeki diğer nesneler kullanıcı tanımlı kenarlıklara da sahip olabilir. Örneğin, sayfa biçemlerine, çerçevelere, ve eklenmiş resimlere veya çizelgelere kenarlıklar atayabilirsiniz.

  1. Bir Kelime İşlemci tablosunda hücreyi ve bir hücre blokunu seçin.

  2. Tablo - Özellikleri'i seçin.

  3. İletişim penceresinde Kenarlıklar sekmesine tıklayın.

  4. Uygulamak istediğiniz sınır seçeneklerini seçin ve TAMAM'a tıklayın.

Satır ayarlaması alanındaki seçenekler çoklu kenarlık biçemleri için kullanılabilir.

Hücrelerin seçimi

Hücrelerin seçimine bağlı olarak, alan farklı görünür.

Seçim

Satır ayarlama alanı

Birden fazla hücresi olan bir tabloda seçilen bir hücre veya hiçbir hücresi seçilmemiş tablo içindeki imleç

bir hücre kenarlığı

Tek hücreli tablo, hücre seçilir

seçilmiş bir hücre kenarlığı

Seçilmiş bir sütundaki hücreler

sütun seçilmiş kenarlığı

Seçilmiş bir satırdaki hücreler

satır seçilmiş kenarlığı

2x2 veya daha fazla hücreden oluşan tablonun tamamı seçildi

blok seçilmiş kenarlığı


Varsayılan ayarlar

Çoklu kenarlıkları ayarlamak veya sıfırlamak için Öntanımlı ikonlardan birine tıklayın.

Örnekler

Select a block of about 8x8 cells, then choose Table - Properties - Borders tab.

kenarlıklar için varsayılan simgeler

Şimdi diğer simgelerin hangi çizgileri eklediğini veya kaldırdığını görmek için devam edebilirsiniz.

Kullanıcı tanımlı ayarlar

Kullanıcı tanımlı alanında, bireysel çizgileri ayarlayabilir veya kaldırabilirsiniz. Ön izleme üç farklı durumda çizgileri gösterecektir.

Üç farklı durumdan geçmek için bir kenara veya köşeye tekrar tekrar tıklayın.

Çizgi türleri

Resim

Anlam

Siyah çizgi

kenarlıklar için düz çizgi

Siyah çizgi seçilen hücreyle alakalı çizgiyi ayarlar. 0.05pt çizgi biçemini seçtiğinizde çizgi, kesik noktalı çizgi ile gösterilir. Çift çizgi, çift çizgi biçemini seçtiğinizde görünür.

Gri çizgi

kenarlıklar için gri çizgi

Gri çizgi, seçilen hücreyle alakalı çizgi değiştirilmediğinde görünür. Bu durumda çizgisiz ayarlanacak veya kaldırılacaktır.

Beyaz çizgi

kenarlıklar için beyaz çizgi

Beyaz çizgi, seçilen hücrelerin ilgili çizgisi kaldırıldığında görünür.


Örnekler

  1. Writer tablosunda tek bir hücre seçin, daha sonra Tablo - Özellikler - Kenarlıklar'ı seçin.

  2. Kalın çizgi biçemini seçme.

  3. Daha aşağıda bir kenarlık koymak için, kalın bir çizgi görene kadar alt sınıra bir kaç kez tıklayın.

alt kenarlığı kalına ayarlamak

note

Bir Writer tablosundaki bütün hücreler varsayılan olarak an az bir sol ve alt çizgiye sahiptirler. Tablo çevresindeki çoğu hücre varsayılan olarak daha fazla çizgiye sahip olurlar.


warning

Ön izlemede beyaz gösterilen bütün çizgiler hücreden çıkarılacaktır.


Karakterler için Kenarlık Tanımlamak

Sayfalar için Kenarlık Tanımlamak

Paragraflar için Sınırları Tanımlamak

Lütfen bizi destekleyin!