Karakterler için Kenarlık Tanımlamak

Uyarı Simgesi

Eğer iki komşu metin aralığının öznitelikleri aynı ise (aynı biçem, genişlik, renk, dolgu ve gölge) bu iki metin aralığı aynı kenarlık grubunun parçası olarak değerlendirilecek ve belgede aynı kenarlık içinde işlenecektir.


Ön-tanımlı Kenarlık Biçemini Ayarlamak İçin

 1. Bir kenarlık eklemek istediğiniz karakterlerin aralığını seçin.

 2. Biçim - Karakter - Kenarlıklar seçeneğini seçin.

 3. Varsayılan alanındaki varsayılan kenarlık biçimlerinden birini seçin.

 4. Çizgi alanında, seçilen kenarlık biçemi için çizgi biçemi, genişlik ve rengi seçin. Bu ayarlar, seçilen kenarlık biçemine eklenecek tüm kenarlık çizgilerine uygulanır.

 5. Doldurma alanı içindeki kenarlık çizgileri ve seçilen karakter arasındaki uzaklığı seçin. Sadece kenarlık satırlı tanımlı kenarlara olan uzaklıkları değiştirebilirsiniz.

 6. Değişiklikleri uygulamak için Tamam düğmesini tıklayın.

Özelleştirilmiş Sınır Biçemi Ayarlamak İçin

 1. Bir kenarlık eklemek istediğiniz karakterlerin aralığını seçin.

 2. Biçim - Karakter - Kenarlıklar seçeneğini seçin.

 3. Kullanıcı tanımlı alanda genel anahatta görünmesini istediğiniz sınır(lar)ı seçiniz. Sınır seçimini değiştirmek için ön izlemede bir sınıra tıklayınız.

 4. Çizgi alanında, seçilen kenarlık biçemi için çizgi biçemi, genişlik ve rengi seçin. Bu ayarlar, seçilen kenarlık biçemine eklenecek tüm kenarlık çizgilerine uygulanır.

 5. Her bir sınır kenarı için son iki adımı tekrarlayın.

 6. Doldurma alanı içindeki kenarlık çizgileri ve seçilen karakter arasındaki uzaklığı seçin. Sadece kenarlık satırlı tanımlı kenarlara olan uzaklıkları değiştirebilirsiniz.

 7. Değişiklikleri uygulamak için Tamam düğmesini tıklayın.

Lütfen bizi destekleyin!