Arkaplan Renklerini veya Grafiklerini Tanımlama

LibreOffice Writer'da çeşitli nesneler için bir arkaplan rengi tanımlayabilir veya bir grafiği arkaplan olarak kullanabilirsiniz.

Arkaplanı Metin Karakterlere Uygulamak İçin

  1. Karakterleri seçin.

  2. Choose Format - Character.

  3. Click the Highlighting tab, select the background color.

Arkaplanı Paragrafa Uygulamak İçin

  1. İmleci paragrafa yerleştirin veya çok paragraf seçin.

  2. Biçim - Paragraf seçeneğini seçin.

  3. On the Area tab page, select the background color or a background graphic.

tip

Arkaplandaki bir nesneyi seçmek için, tuşuna basılı tutun ve nesneye tıklayın. Alternatif olarak, nesneyi seçmek için Gezgin'i kullanın.


Bir Arkaplanı Bir Tablonun Tamamına veya Bir Bölümüne Uygulamak İçin

  1. İmleci metin belgenizdeki tabloya yerleştirin.

  2. Choose Table - Properties.

  3. Arkaplan sekme sayfasında, arkaplan resmini veya arkaplan grafiğini seçin.

  4. Olarak kutusunda, mevcut hücreye, satıra veya bütün tabloya renk veya grafiğin uygulanıp uygulanmayacağını seçin. Eğer iletişim penceresini açmadan önce çoklu hücre veya satır seçerseniz, değişiklik seçime uygulanacaktır.

tip

Tablo bölümlerine arkaplan uygulamak için bir simge de kullanabilirsiniz.


tip

To apply a background color to cells, select the cells and use the Table Cell Background Color button dropdown on the Table toolbar.


tip

To apply a background color to a text paragraph within a cell, place the cursor into the text paragraph and then use the Background Color dropdown button on the Formatting toolbar.


Lütfen bizi destekleyin!