Gezginde Bölümleri Düzenleme

Gezgini kullanarak bir belge metnindeki başlıkları taşıyabilir ve başına ve sonuna bir metin bağlayabilirsiniz. Ayrıca başlık düzeylerini yükseltebilir ve düşürebilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için, belgenizdeki başlıkları tanımlı paragraf başlığı biçemlerinden biriyle biçimlendirin. Başlıkta özel bir paragraf biçemi kullanmak için, Araçlar - Bölüm Numaralaması seçeneklerini seçin, Paragraf Biçemi kutucuğundaki biçemlerden birini seçip Düzeyler listesindeki bir numaraya çift tıklayın.

tip

Bir belgede metin imlecini hızlıca metnin başına kaydırmak için, Gezgin listesindeki başlığa çift tıklayın.


Gezgin'i kilitlemek için başlık çubuğunu çalışma alanının köşesine sürükleyin. Gezgin'in kilidini açmak açmak için tuşunu basılı tutarken çerçevesine çift tıklamak gerekir.

Başlığı Belgede Yukarı veya Aşağı Taşımak

warning

Tüm başlık seviyelerinin Gezginde göründüğünden emin olun. Ön tanımlı olarak tüm seviyeler görünür. Görünen başlık seviyelerinin nasıl değiştirildiğini öğrenmek için aşağıdaki adımlara bakınız.


  1. On the Standard Bar, click the Navigator icon Icon navigator to open the Navigator.

  2. On the Navigator, click the Content Navigation View icon Icon Content Navigation View.

  3. Aşağıdakileri takip ederek yapabilirsiniz:

  1. Bir başlığı Gezgin listesinde yeni bir konuma sürükleyin.

  2. Click a heading in the Navigator list, and then click the Promote Chapter Icon promote or Demote Chapter icon Icon demote.

note

Başlığı alt metin olmadan taşımak için, sürüklerken tuşuna basılı tutun veya Bölümü Yukarı Al ya da Bölümü Aşağı Al simgelerinden birine tıklayın.


Başlık Seviyesini Yükseltmek veya Düşürmek

  1. Gezgin listesinden başlığı seçin.

  2. Click the Promote Level Icon promote level or Demote Level icon Icon demote level.

Görüntülenen Başlık Seviyelerinin Numarasını Değiştirmke için:

Click the Heading Levels Shown icon Icon heading levels, and then select a number from the list.

Lütfen bizi destekleyin!