LibreOffice Writer için Kısayollar

LibreOffice içindeki kısayolları sıkça kullanılan görevlere hızlıca ulaşmak için kullanabilirsiniz. Bu bölüm LibreOffice Writer için varsayılan kısayolları listeler.

Not Simgesi

Bazı klavye kısayol tuşları masaüstü sisteminiz tarafından kullanılıyor olabilir. Masaüstü sistemince atanmış kısayol tuşları LibreOffice tarafından kullanılamaz, LibreOffice için farklı tuşları Araçlar -Özelleştir - Klavye sekmesinde değiştirmeyi, ya da masaüstü sisteminizde değiştirmeyi deneyin.


Genel kısayol tuşlarını da LibreOffice yazılımında kullanabilirsiniz.

LibreOffice Writer için İşlev Tuşları

Kısayol tuşları

Efekt

F2

Formül Çubuğu

+F2

Alan öğeleri ekle

F3

Otomatik metin tamamla

+F3

Otomatik Metin Düzenle

Shift+F4

Sonraki çerçeveyi seç

Ctrl+Shift+F4

Veri Kaynağı Görünümünü Açar

F5

Gezgin açık/kapalı

Shift+F5

Moves the cursor to the position that it had when the document was last saved before it was last closed.

+Shift+F5

Gezgin açık, sayfa numarasına git

F7

Spelling

+F7

Eşanlamlılar sözlüğü

F8

Uzantı kipi

+F8

Alan gölgeleri açık / kapalı

Shift+F8

Ek seçim kipi

Ctrl+Shift+F8

Bölüm seçim kipi

F9

Alanları güncelle

+F9

Alanları göster

Shift+F9

Tabloyu hesapla

+Shift+F9

Giriş Alanlarını ve Giriş Listelerini güncelle

+F10

Basılamayan Karakterler açık/kapalı

Biçemler penceresi açık/kapalı

Shift+F11

Biçem Oluştur

+F11

Biçemi Uygula kutusuna odaklan

+Shift+F11

Biçemi Güncelle

F12

Toggle Ordered List

+F12

Tablo Ekle veya Düzenle

Shift+F12

Toggle Unordered List

+Shift+F12

Ordered / Unordered List off


LibreOffice Writer için Kısayollar

Kısayol tuşları

Efekt

+A

Hepsini Seç

+J

İki yana yasla

+D

Çift Alt Çizgi

+E

Ortada

+H

Bu ve Değiştir

+Shift+P

Üst simge

+L

Sola hizala

+R

Sağa hizala

+Shift+B

Alt simge

+A

Son işlemi yinele

+0 (sıfır)

Metin Gövdesi paragraf biçemini uygula

+1

Başlık 1 paragraf biçemini uygula

+2

Başlık 2 paragraf biçemini uygula

+3

Başlık 3 paragraf biçemini uygula

+4

Başlık 4 paragraf biçemini uygula

+5

Başlık 5 paragraf biçemini uygula

+ Artı İşareti(+)

Seçilen metni hesaplar ve sonucu panoya kopyalar.

+Tire(-)

Yumuşak ayırma yerleri; sizin tarafınızdan belirlenmiş ayırma yerleri.

+Shift+eksi işareti (-)

Bölünemez uzun tire (heceleme için kullanılamaz)

+çarpma işareti * (sadece rakam tuş takımında)

Makro alanını çalıştır

+Shift+Boşluk

Bölünemez boşluklar. Bölünemez boşluklarda heceleme yapılmaz ve sağa sola yaslanan metinlerde genişletilmez.

Shift+Enter

Paragraf değiştirmeden satır sonlandırma

+Enter

Elle sayfa sonlandırma

+Shift+Enter

Çok sütunlu metinlerde sütun kesme

+Enter

Bir liste içinde numaralandırılmadan yeni bir paragraf eklemek. İmleç listenin sonundayken çalışmaz.

+Enter

Yeni bir paragrafı; doğrudan bölümden önce veya sonra, ya da bir tablodan önce eklemek.

Sol Ok

İmleci sola taşı

Shift+Sol Ok

İmleci seçim ile sola taşı

+Sol Ok Tuşu

Kelime başına gider

+Shift+Sol Ok Tuşu

Sola doğru kelime kelime seçme

Sağ Ok

İmleci sağa taşı

Shift+Sağ Ok

İmleci seçim ile sağa taşı

+Sağ Ok

Sonraki kelimenin başına gider

+Shift+Sol Ok

Sağa doğru kelime kelime seçme

Yukarı Ok

İmleci bir satır yukarıya çıkarın

Shift+Aşağı Ok

Seçilen satırları yukarıya doğru sıralar

Ctrl+Yukarı Ok

İmleci paragraf başına taşır

Shift+Üst Ok

Paragrafın başlangıcını seçin. Sonraki tuş vuruşu seçimi önceki paragrafın başına kadar genişletir

Aşağı Ok

İmleci bir satır aşağıya indirin

Shift+Aşağı Ok

Satırları aşağı yönde seçme

+Alt Ok

İmleci paragraf başına taşır

Shift+Alt Ok

Paragrafın sonunu seçin. Sonraki tuş vuruşu seçimi paragrafın sonuna kadar genişletir

Satır başına git

+Shift

Satır başına gider ve seçer

Satır sonuna git

+Shift

Satır sonuna kadar seçin

Belgenin başına git

+Shift

Belgenin başına kadar gider ve metni seçer

Belge sonuna gider

+Shift

Belge sonuna kadar metni seçer ve gider

+PageUp

Yazı ve başlık arasındaki imlecin yerini değiştir

+PageDown

İmleci metin ve sayfa altnotu olarak değiştirir

Insert

Insert açık/kapalı

PageUp

Sayfayı yukarı kaydır

Shift+PageUp

Seçerek yukarı sayfaya git

PageDown

Aşağı sayfaya git

Shift+PageDown

Seçerek aşağı sayfaya git

Metni, kelimenin sonuna kadar siler

+Backspace

Metni, kelimenin başına kadar siler

Bir listede: geçerli paragrafın önündeki boş bir paragrafı siler

+Shift

Metni cümlenin sonuna kadar siler

+Shift+Backspace

Metni cümle başına kadar siler

+Tab

Bir sonraki öneriyle Otomatik kelime tamamlamak

+Shift+Tab

Önceki öneriyi kullanarak Otomatik Kelime Tamamlamak

+Shift+V

Pano içeriğini biçimlendirilmemiş metin olarak yapıştır.

+ çift tık veya + Shift + F10

Bu kombinasyonu Gezgin, Biçemler penceresi ya da diğer pencereleri hızlıca küçültmek ya da büyütmek için kullanın


Paragraf ve Başlık Düzeyleri için Kısayol Tuşları

Kısayol tuşları

Efekt

+Yukarı Ok

Etkin paragrafı veya seçilmiş paragrafları bir paragraf yukarı taşır.

+Aşağı Ok

Etkin paragrafı veya seçilmiş paragrafları bir paragraf aşağı taşır.

Tab

"Başlık X"(X = 1-9) biçimindeki başlıklar anahatta bir seviye aşağıya düşürüldü.

Shift+Tab

"Başlık X"(X = 2-10) biçimindeki başlıklar anahatta bir seviye yukarıya çıkarıldı.

+Tab

Başlığın baş kısmında: Bir sekme durağı ekler. Pencere Yöneticisine bağlı olarak, +Tab kullanılabilir.

Başlık seviyesini klavyeyele değiştirmek için, önce imleci başlığın önünde pozisyonlandırın.


LibreOffice Writer Tabloları için Kısayollar

Kısayol tuşları

Efekt

+A

Etkin hücre boşsa: bütün tabloyu seçer.Aksi halde: etkin hücrenin içeriğini seçer.Tekrar basmak tüm tabloyu seçer.

+Home

Eğer etkin hücre boşsa: tablonun başlangıcına gider. Aksi halde: ilk basım etkin hücrenin başlangıcına gider, ikinci basım geçerli tablonun başlangıcına gider, üçüncü basım belgenin başlangıcına gider.

+End

Eğer etkin hücre boşsa: tablonun sonuna gider. Aksi halde: ilk basım etkin hücrenin sonuna gider, ikinci basım geçerli tablonun sonuna gider, üçüncü basım belgenin sonuna gider.

+Tab

Bir sekme durağı ekler (sadece tablolarda). Pencere Yöneticisi'ne bağlı kullanmak yerine, +Tab kullanılabilir.

+Ok Tuşları

Satır/sütün boyutunu sağdaki/alttaki hücre kenarından artırır/azaltır

+Shift+Ok Tuşları

Satır/sütün boyutunu sağdaki/alttaki hücre kenarından artırır/azaltır

+Ok Tuşları

gibi, ancak sadece etkin hücre değiştirilir.

+Shift+Ok Tuşları

gibi, ancak sadece etkin hücre değiştirilir.

+Shift+T

Seçilmiş tüm tablolardan hücre korumasını kaldırır.Hiçbir tablo seçilmemişse, hücre koruması belgedeki tüm tablolardan kaldırılır.

Shift++Del

Hiçbir hücre seçilmediyse, işaretçinin bulunduğu cümle, imlecin olduğu yerden başlayarak silinecektir. İmleç hücrenin sonundaysa ve hiçbir hücre seçilmediyse, imlecin bulunduğu hücreden bir sonraki hücre silinecektir.

Belgedeki son paragraf olmadığı sürece, eğer tüm hücre seçilmemişse ve imleç tablonun sonundaysa tablodan sonra gelen paragraf silinecektir.

Bir veya daha fazla hücre seçiliyse, seçimin kapsadığı satırlar silinecektir. Tüm satırlar tamamen veya kısmen seçilmişse bütün tablo silinecektir.


Çerçeveleri, grafik ve nesneleri taşımak ve yeniden boyutlandırmak için kısayol tuşları

Kısayol tuşları

Efekt

Esc

Cursor is inside a frame and no text is selected: Escape selects the frame.

Frame is selected: Escape clears the cursor from the frame.

F2 veya Enter veya ekranda bir karakter üreten herhangi bir tuş

If a frame is selected: positions the cursor to the end of the text in the frame. If you press any key that produces a character on screen, and the document is in edit mode, the character is appended to the text.

+Ok Tuşları

Nesne taşı.

+Ok Tuşları

Sağ alt köşeye hareket ettirince yeniden boyutlandırır.

+Shift+Ok Tuşları

Sol üst köşeye hareket ettirince yeniden boyutlandırır.

+Tab

Bir nesnenin sabitleyicisini seçer(Nokta düzenle kipinde).


Please support us!