LibreOffice Writer için Kısayollar

LibreOffice içindeki kısayolları sıkça kullanılan görevlere hızlıca ulaşmak için kullanabilirsiniz. Bu bölüm LibreOffice Writer için varsayılan kısayolları listeler.

Not Simgesi

Bazı klavye kısayol tuşları masaüstü sisteminiz tarafından kullanılıyor olabilir. Masaüstü sistemince atanmış kısayol tuşları LibreOffice tarafından kullanılamaz, LibreOffice için farklı tuşları Araçlar -Özelleştir - Klavye sekmesinde değiştirmeyi, ya da masaüstü sisteminizde değiştirmeyi deneyin.


Genel kısayol tuşlarını da LibreOffice yazılımında kullanabilirsiniz.

LibreOffice Writer için İşlev Tuşları

Kısayol tuşları

Efekt

F2

Formül Çubuğu

+F2

Alan öğeleri ekle

F3

Otomatik metin tamamla

+F3

Otomatik Metin Düzenle

Shift+F4

Sonraki çerçeveyi seç

Ctrl+Shift+F4

Veri Kaynağı Görünümünü Açar

F5

Gezgin açık/kapalı

Shift+F5

İmleci, belgenin en son kapatılmadan önce en son kaydedildiği konuma taşır.

+Shift+F5

Gezgin açık, sayfa numarasına git

F7

İmla Denetimi

+F7

Eşanlamlılar sözlüğü

F8

Uzantı kipi

+F8

Alan gölgeleri açık / kapalı

Shift+F8

Ek seçim kipi

Ctrl+Shift+F8

Bölüm seçim kipi

F9

Alanları güncelle

+F9

Alanları göster

Shift+F9

Tabloyu hesapla

+Shift+F9

Giriş Alanlarını ve Giriş Listelerini güncelle

+F10

Basılamayan Karakterler açık/kapalı

Biçemler penceresi açık/kapalı

Shift+F11

Biçem Oluştur

+F11

Biçemi Uygula kutusuna odaklan

+Shift+F11

Biçemi Güncelle

F12

Sıralı Listeyi Aç/Kapat

+F12

Tablo Ekle veya Düzenle

Shift+F12

Sırasız Listeyi Aç/Kapat

+Shift+F12

Sıralı / Sırasız Liste kapalı


LibreOffice Writer için Kısayollar

Kısayol tuşları

Efekt

+A

Hepsini Seç

+J

İki yana yasla

+D

Çift Alt Çizgi

+E

Ortada

+H

Bu ve Değiştir

+Shift+P

Üst simge

+L

Sola hizala

+R

Sağa hizala

+Shift+B

Alt simge

+A

Son işlemi yinele

+0 (sıfır)

Apply Body Text paragraph style

+1

Başlık 1 paragraf biçemini uygula

+2

Başlık 2 paragraf biçemini uygula

+3

Başlık 3 paragraf biçemini uygula

+4

Başlık 4 paragraf biçemini uygula

+5

Başlık 5 paragraf biçemini uygula

+ Artı İşareti(+)

Seçilen metni hesaplar ve sonucu panoya kopyalar.

+Tire(-)

Yumuşak ayırma yerleri; sizin tarafınızdan belirlenmiş ayırma yerleri.

+Shift+eksi işareti (-)

Bölünemez uzun tire (heceleme için kullanılamaz)

+çarpma işareti * (sadece rakam tuş takımında)

Makro alanını çalıştır

+Shift+Boşluk

Bölünemez boşluklar. Bölünemez boşluklarda heceleme yapılmaz ve sağa sola yaslanan metinlerde genişletilmez.

Shift+Enter

Paragraf değiştirmeden satır sonlandırma

+Enter

Elle sayfa sonlandırma

+Shift+Enter

Çok sütunlu metinlerde sütun kesme

+Enter

Bir liste içinde numaralandırılmadan yeni bir paragraf eklemek. İmleç listenin sonundayken çalışmaz.

+Enter

Insert a new paragraph directly before or after a section or table.

For sections, the cursor must be placed at the first or last character. For tables, the cursor must be placed at the first character of the first cell or the last character of the last cell.

Sol Ok

İmleci sola taşı

Shift+Sol Ok

İmleci seçim ile sola taşı

+Sol Ok Tuşu

Kelime başına gider

+Shift+Sol Ok Tuşu

Sola doğru kelime kelime seçme

Sağ Ok

İmleci sağa taşı

Shift+Sağ Ok

İmleci seçim ile sağa taşı

+Sağ Ok

Sonraki kelimenin başına gider

+Shift+Sol Ok

Sağa doğru kelime kelime seçme

Yukarı Ok

İmleci bir satır yukarıya çıkarın

Shift+Aşağı Ok

Seçilen satırları yukarıya doğru sıralar

Ctrl+Yukarı Ok

İmleci paragrafın başına taşıyın. Sonraki tuş vuruşu, imleci önceki paragrafın başına taşır

Shift+Üst Ok

Paragrafın başlangıcını seçin. Sonraki tuş vuruşu seçimi önceki paragrafın başına kadar genişletir

Aşağı Ok

İmleci bir satır aşağıya indirin

Shift+Aşağı Ok

Satırları aşağı yönde seçme

+Alt Ok

İmleci paragraf başına taşır

Shift+Alt Ok

Paragrafın sonunu seçin. Sonraki tuş vuruşu seçimi paragrafın sonuna kadar genişletir

Satır başına git

Satır başına gider ve seçer

Satır sonuna git

Satır sonuna kadar seçin

Belgenin başına git

Belgenin başına kadar gider ve metni seçer

Belge sonuna gider

Belge sonuna kadar metni seçer ve gider

+PageUp

Yazı ve başlık arasındaki imlecin yerini değiştir

+PageDown

İmleci metin ve sayfa altnotu olarak değiştirir

Insert

Insert açık/kapalı

PageUp

Sayfayı yukarı kaydır

Shift+PageUp

Seçerek yukarı sayfaya git

PageDown

Aşağı sayfaya git

Shift+PageDown

Seçerek aşağı sayfaya git

Metni, kelimenin sonuna kadar siler

+Backspace

Metni, kelimenin başına kadar siler

Bir listede: geçerli paragrafın önündeki boş bir paragrafı siler

Metni cümlenin sonuna kadar siler

+Shift+Backspace

Metni cümle başına kadar siler

+Tab

Bir sonraki öneriyle Otomatik kelime tamamlamak

+Shift+Tab

Önceki öneriyi kullanarak Otomatik Kelime Tamamlamak

+Shift+V

Pano içeriğini biçimlendirilmemiş metin olarak yapıştır.

+ çift tık veya + Shift + F10

Bu kombinasyonu Gezgin, Biçemler penceresi ya da diğer pencereleri hızlıca küçültmek ya da büyütmek için kullanın


Shortcut Keys for Paragraphs, List Paragraphs, Outline Levels and List Levels

Kısayol tuşları

Efekt

+Yukarı Ok

Etkin paragrafı veya seçilmiş paragrafları bir paragraf yukarı taşır.

+Aşağı Ok

Etkin paragrafı veya seçilmiş paragrafları bir paragraf aşağı taşır.

Tab

With the cursor positioned in front of a paragraph with paragraph style “Heading X” (X = 1–9), the outline level is moved down one level. For list paragraphs, the list level is moved down one level.

Shift+Tab

With the cursor positioned in front of a paragraph with paragraph style “Heading X” (X = 2–10), the outline level is moved up one level. For list paragraphs, the list level is moved up one level.

+Tab

With the cursor placed anywhere in a heading or list paragraph: Increases the alignment for all headings. For list paragraphs, increases the alignment for all paragraphs in the same list.

+Shift+Tab

With the cursor placed anywhere in a heading or list paragraph: Decreases the alignment for all headings. For list paragraphs, decreases the alignment for all paragraphs in the same list.


note

To insert a tab at the beginning of a heading or list paragraph, use the Numbering followed by option in the Position tab in the Heading Numbering or Bullets and Numbering dialog. Alternatively, a tab can be copied and then pasted at the beginning.


LibreOffice Writer Tabloları için Kısayollar

Kısayol tuşları

Efekt

+A

Etkin hücre boşsa: bütün tabloyu seçer.Aksi halde: etkin hücrenin içeriğini seçer.Tekrar basmak tüm tabloyu seçer.

+Home

Eğer etkin hücre boşsa: tablonun başlangıcına gider. Aksi halde: ilk basım etkin hücrenin başlangıcına gider, ikinci basım geçerli tablonun başlangıcına gider, üçüncü basım belgenin başlangıcına gider.

+End

Eğer etkin hücre boşsa: tablonun sonuna gider. Aksi halde: ilk basım etkin hücrenin sonuna gider, ikinci basım geçerli tablonun sonuna gider, üçüncü basım belgenin sonuna gider.

+Tab

Bir sekme durağı ekler (sadece tablolarda). Pencere Yöneticisi'ne bağlı kullanmak yerine, +Tab kullanılabilir.

+Ok Tuşları

Satır/sütün boyutunu sağdaki/alttaki hücre kenarından artırır/azaltır

+Shift+Ok Tuşları

Satır/sütün boyutunu sağdaki/alttaki hücre kenarından artırır/azaltır

+Ok Tuşları

gibi, ancak sadece etkin hücre değiştirilir.

+Shift+Ok Tuşları

gibi, ancak sadece etkin hücre değiştirilir.

+Shift+T

Seçilmiş tüm tablolardan hücre korumasını kaldırır.Hiçbir tablo seçilmemişse, hücre koruması belgedeki tüm tablolardan kaldırılır.

Shift++Del

Hiçbir hücre seçilmediyse, işaretçinin bulunduğu cümle, imlecin olduğu yerden başlayarak silinecektir. İmleç hücrenin sonundaysa ve hiçbir hücre seçilmediyse, imlecin bulunduğu hücreden bir sonraki hücre silinecektir.

Belgedeki son paragraf olmadığı sürece, eğer tüm hücre seçilmemişse ve imleç tablonun sonundaysa tablodan sonra gelen paragraf silinecektir.

Bir veya daha fazla hücre seçiliyse, seçimin kapsadığı satırlar silinecektir. Tüm satırlar tamamen veya kısmen seçilmişse bütün tablo silinecektir.


Çerçeveleri, grafik ve nesneleri taşımak ve yeniden boyutlandırmak için kısayol tuşları

Kısayol tuşları

Efekt

Esc

İmleç bir çerçevenin içinde ve hiçbir metin seçilmedi: Escape çerçeveyi seçer.

Çerçeve seçili: Escape, imleci çerçeveden temizler.

F2 veya Enter veya ekranda bir karakter üreten herhangi bir tuş

Bir çerçeve seçilirse: imleci çerçevedeki metnin sonuna konumlandırır. Ekranda karakter oluşturan herhangi bir tuşa basarsanız ve belge düzenleme modundaysa, karakter metne eklenir.

+Ok Tuşları

Nesne taşı.

+Ok Tuşları

Sağ alt köşeye hareket ettirince yeniden boyutlandırır.

+Shift+Ok Tuşları

Sol üst köşeye hareket ettirince yeniden boyutlandırır.

+Tab

Bir nesnenin sabitleyicisini seçer(Nokta düzenle kipinde).


Lütfen bizi destekleyin!