Alan Ekle

Alanlar iletişim penceresini açmak için tıklayın. Simgenin yanındaki oku tıklayın ve alt menüden gerekli alanı seçin.

Aşağıdaki işlevlerden seçebilirsiniz:

Tarih

Geçerli tarihi alan olarak ekler. Varsayılan tarih biçimi kullanılır ve tarih otomatik olarak güncellenmez.

Zaman

Geçerli zamanı bir alan olarak ekler. Zaman işletim sisteminizin sistem ayarlarından doğrudan alınır. F9 işlev tuşu kullanılarak güncellenemeyecek bir sabit tarih biçimi uygulanır.

Sayfa Numarası

Geçerli sayfa numarasını imleç konumuna bir alan olarak ekler. Varsayılan ayar, Sayfa Numarası karakter biçemini kullanmaktır.

Sayfa Sayısı

Belgedeki toplam sayfa sayısını alan olarak ekler.

Konu

Belirtilen konuyu belge özelliklerinde bir alan olarak ekler. Bu alan Dosya - Özellikler - Tanım altında Konu'da girilmiş veri olarak görüntülenir.

Başlık

Belge özelliklerinde bir alan olarak tanımlanmış başlık ekler. Bu alan Dosya - Özellikler - Tanım altındaki Başlık alanında girilmiş veriyi görüntüler.

First Author (field)

Belgeyi oluşturan kişinin adı buraya alan olarak eklenir. Alan - LibreOffice - Kullanıcı Verisi altındaki yapılan girdiye uygulanır.

Diğer

Inserts a field at the current cursor position. The dialog lists all available fields.

Lütfen bizi destekleyin!