Ekle

Grafikler, tablolar, belgeler ve özel karakterler eklemek için çeşitli işlevlerin bulunduğu bir araç çubuğunu açmak için simgenin yanındaki oku tıklayın.

Simge

Ekle

Aşağıdaki işlevlerden seçebilirsiniz:

Elle tek sütun çerçevesi ekle

Belgeye sürüklediğinizde bir çerçeve çizer. Çerçevenin sütun sayısını seçmek için yanındaki oka tıklayın.

Icon Insert Frame

Insert Frame

Dosyadan

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Resim

Tablo

Belgeye bir tablo ekler. Aynı zamanda oka tıklayıabilir, tablo içerisine eklemek istediğiniz satır ve sütun sayısına kadar sürükleyebilir ve daha sonra son hücreye tıklayabilirsiniz.

Icon Insert Table

Insert Table

Belge ekle

İmleç konumuna başka bir belgenin içeriğini geçerli belgeye ekler.

Icon Text from File

Text from File

Özel Karakter Ekle

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

Özel Karakter

Bölüm

Belgede imleç konumuna bir metin bölümü ekler. Bir metin kümesi seçebilir ve sonra bir bölüm oluşturmak için de bu komutu tercih edebilirsiniz. Bir koşulun yerine getirilmesi durumunda bölümleri diğer belgelerden metin kümeleri eklemek için, özel sütun düzeni uygulamak için veya metin kümelerini korumak veya gizlemek için kullanabilirsiniz.

Bölüm Simgesi

Bölüm

Yer İmi Ekle

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Icon Insert Bookmark

Insert Bookmark

Lütfen bizi destekleyin!