Zaman

Geçerli zamanı bir alan olarak ekler. Zaman işletim sisteminizin sistem ayarlarından doğrudan alınır. F9 işlev tuşu kullanılarak güncellenemeyecek bir sabit tarih biçimi uygulanır.

Bu komuta erişmek...

Ekle - Alan - Zaman menü ögesini seçin


Farklı bir zaman biçimi atamak veya gerçek zaman verisine uydurmak için Ekle - Alanlar - Daha Fazla Alanı seçin ve Alanlar iletişim penceresinde istediğiniz değişiklikleri yapın. Ek olarak eklenmiş bir zaman alanı biçimini her zaman Düzenle - Alanlar yolunu seçerek değiştirebilirsiniz.

Lütfen bizi destekleyin!