Ekle

Araç çubuğu çerçeveler, tablolar, grafikler ve diğer nesneleri eklemek için çeşitli işlevler içerir.

Aşağıdaki işlevlerden seçebilirsiniz:

Tablo

Belgeye bir tablo ekler. Aynı zamanda oka tıklayıabilir, tablo içerisine eklemek istediğiniz satır ve sütun sayısına kadar sürükleyebilir ve daha sonra son hücreye tıklayabilirsiniz.

Icon Insert Table

Insert Table

Bölüm

Belgede imleç konumuna bir metin bölümü ekler. Bir metin kümesi seçebilir ve sonra bir bölüm oluşturmak için de bu komutu tercih edebilirsiniz. Bir koşulun yerine getirilmesi durumunda bölümleri diğer belgelerden metin kümeleri eklemek için, özel sütun düzeni uygulamak için veya metin kümelerini korumak veya gizlemek için kullanabilirsiniz.

Bölüm Simgesi

Bölüm

Elle Çerçeve Ekle

Belgeye sürüklediğinizde bir çerçeve çizer. Çerçevenin sütun sayısını seçmek için yanındaki oka tıklayın.

Icon Insert Frame

Insert Frame

Kayan Çerçeve

Mevcut belgeye bir kayan çerçeve ekler. Kayan çerçeveler başka bir dosyanın içeriğini görüntülemek için HTML belgelerinde kullanılırlar.

Icon Floating frame

Kayan Çerçeve Ekle

Dipnotu Doğrudan Ekle

Belgeye bir dipnot veya sonnot ekler. Note için sabitleyici imlecin mevcut pozisyonuna eklenir. Otomatik numaralandırma ve özelleşmiş sembol arasında seçim yapabilirsiniz.

Icon Insert Footnote Directly

Dipnotu Doğrudan Ekle

Sonnotu Doğrudan Ekle

Dipnotlar bir sayfanın en sonuna eklenir, ve sonnotlar bir belgenin en sonuna eklenir.

Icon Insert Endnote Directly

Sonnotu doğrudan ekle

Not

Geçerli imleç konumunda bir not ekler.

Yer İmi Ekle

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Icon Insert Bookmark

Insert Bookmark

Dosya

İmleç konumuna başka bir belgenin içeriğini geçerli belgeye ekler.

Icon Text from File

Text from File

Otomatik Metin

Otomatik Metin oluşturur, düzenler veya ekler. Biçimlendirilmiş metni, grafik, tablo ve alanlar ile metni Otomatik Metin olarak kaydedebilirsiniz. Hızlıca Otomatik Metin eklemek için, belgenizdeki Otomatik Metin için kısayol tuşlarını kullanın ve F3 tuşuna basın.

Özel Karakter Ekle

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

Özel Karakter

Alan Ekle

Geçerli imleç konumunda bir alan ekler.

Icon

Alan Ekle

Kontoller

Kontroller simgesi interaktif bir form oluşturmak için ihtiyacınız olacak araçların olduğu bir araç çubuğu açar.

Icon Select

Denetimler

Dosyadan

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Resim

Ses veya Video

Belgenize bir video veya ses dosyası ekler.

Icon Media

Media / Audio or Video

Formül

Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

Çizelge

Icon Chart

Çizelge

OLE Nesnesi

Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

OLE nesnesi ekle

Dizin Ekle

Geçerli imleç konumunda içeriklerin bir dizinini veya bir tablosunu ekler.

Girdi

Marks the selected text as index or table of contents entry or edits the selected index entry.

Icon Insert Index Entry

Insert Index Entry

Lütfen bizi destekleyin!