Ekle

Araç çubuğu çerçeveler, tablolar, grafikler ve diğer nesneleri eklemek için çeşitli işlevler içerir.

Aşağıdaki işlevlerden seçebilirsiniz:

Tablo

Belgeye bir tablo ekler. Aynı zamanda oka tıklayıabilir, tablo içerisine eklemek istediğiniz satır ve sütun sayısına kadar sürükleyebilir ve daha sonra son hücreye tıklayabilirsiniz.

Simge

Tablo

Bölüm

Belgede imleç konumuna bir metin bölümü ekler. Bir metin kümesi seçebilir ve sonra bir bölüm oluşturmak için de bu komutu tercih edebilirsiniz. Bir koşulun yerine getirilmesi durumunda bölümleri diğer belgelerden metin kümeleri eklemek için, özel sütun düzeni uygulamak için veya metin kümelerini korumak veya gizlemek için kullanabilirsiniz.

Bölüm Simgesi

Bölüm

Elle Çerçeve Ekle

Belgeye sürüklediğinizde bir çerçeve çizer. Çerçevenin sütun sayısını seçmek için yanındaki oka tıklayın.

Icon Insert Frame

Elle Çerçeve Ekle

Kayan Çerçeve

Mevcut belgeye bir kayan çerçeve ekler. Kayan çerçeveler başka bir dosyanın içeriğini görüntülemek için HTML belgelerinde kullanılırlar.

Icon Floating frame

Kayan Çerçeve Ekle

Dipnotu Doğrudan Ekle

Belgeye bir dipnot veya sonnot ekler. Note için sabitleyici imlecin mevcut pozisyonuna eklenir. Otomatik numaralandırma ve özelleşmiş sembol arasında seçim yapabilirsiniz.

Simge

Dipnotu Doğrudan Ekle

Sonnotu Doğrudan Ekle

Dipnotlar bir sayfanın en sonuna eklenir, ve sonnotlar bir belgenin en sonuna eklenir.

Simge

Sonnotu doğrudan ekle

Not

Geçerli imleç konumunda bir not ekler.

Yer İmi Ekle

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Simge

Yer İmi

Dosya

İmleç konumuna başka bir belgenin içeriğini geçerli belgeye ekler.

Simge

Text from File

Otomatik Metin

Otomatik Metin oluşturur, düzenler veya ekler. Biçimlendirilmiş metni, grafik, tablo ve alanlar ile metni Otomatik Metin olarak kaydedebilirsiniz. Hızlıca Otomatik Metin eklemek için, belgenizdeki Otomatik Metin için kısayol tuşlarını kullanın ve F3 tuşuna basın.

Özel Karakter Ekle

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

Özel Karakter

Alan Ekle

Geçerli imleç konumunda bir alan ekler.

Simge

Alan Ekle

Kontoller

Kontroller simgesi interaktif bir form oluşturmak için ihtiyacınız olacak araçların olduğu bir araç çubuğu açar.

Icon

Denetimler

Dosyadan

Mevcut belgeye bir resmi ekler.

Icon Image

Resim

Ses veya Video

Belgenize bir video veya ses dosyası ekler.

Ses veya Video

Formül

Inserts a formula into the current document.

Icon Formula

Formül

Çizelge

Icon Chart

Çizelge

OLE Nesnesi

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

OLE nesnesi ekle

Dizin Ekle

Geçerli imleç konumunda içeriklerin bir dizinini veya bir tablosunu ekler.

Girdi

Seçilen metni dizin veya içindekiler dizini olarak işaretler.

Simge

Giriş

Lütfen bizi destekleyin!