Uygula

Girdi satırının içeriğini belgenize aktarır ve formül çubuğunu kapatır. İçerik imlecin belgenizdeki konumuna eklenir.

Icon Apply

Uygula

Lütfen bizi destekleyin!