Formül

Tablo hücresine formül ekleyebileceğiniz bir alt menü açar. Tablodaki bir hücreye veya belgede sonucun görüntülenmesini istediğiniz yere imleci yerleştirin. Formül simgesini tıklayın ve alt menüden istediğiniz formülü seçin.

Formül girdi satırında görünür. Bir tablodaki hücre aralığını belirlemek için istediğiniz hücreleri fare ile seçin. Uygun hücre başvuruları girdi satırında da görünür. Gerektiğinde ilave parametreleri girin ve girdiyi onaylamak için Uygulayı tıklayın. Eğer uygun söz dizimini biliyorsanız formülü doğrudan da girebilirsiniz. Örneğin bu Alan Ekle ve Alan Düzenle pencerelerinde gereklidir.

Bu komuta erişmek...

Go to Table - Edit Formula.

In the Table toolbar, press the Insert or Edit Formula icon.

In a text document, press F2.

Formula icon in Table toolbar

Formül


Formül seçeneklerinin özeti

Temel hesaplama işlevleri

Operation

İsim

Örnek

İlave

+

Toplamı hesaplar.

Örnek: <A1> + 8

Çıkarma

-

Calculates the difference.

Örnek: 10 - <B5>

Çarpma

MUL veya *

Çarpımı hesaplar.

Example: 7 MUL 9 displays 63

Bölme

DIV veya /

Calculates the quotient.

Example: 100 DIV 15 displays 6.67


Alt menüdeki temel işlevler

Function

İsim

Örnek

Toplam

SUM

Seçilen hücrelerin toplamını hesaplar.

Örnek: TOPLAM <A2:C2> A2'den C2'ye hücrelerdeki değerlerin toplamını görüntüler

Yuvarla

ROUND

Sayıyı belirtilen basamağa kadar yuvarlar.

Örnek: 15,678 ROUND 2 15,68 görüntülenir

Yüzde

PHD

Calculates a percentage.

Örnek: 10 + 15 PHD 10,15 görüntüler

Karekök

SQRT

Karekök hesaplar.

Example: SQRT 25 displays 5

Üs

POW

Bir sayının kuvvetini hesaplar.

Example: 2 POW 8 displays 256


İşleçler

You can insert various operators in your formula. Choose from the following functions:

İşleç

İsim

Örnek

Liste Ayırıcı

|

Ögeleri bir liste olarak ayırır.

Bir liste kullanma örneği:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Eşittir

EQ veya ==

Seçilen değerlerin eşit olup olmadığını kontrol eder. Eğer eşti değillerse sonuç sıfırdır aksi halde 1 (doğru) görünür.

Example: <A1> EQ 2 displays 1, if the content of A1 equals 2

Eşit değil

NEQ veya !=

Seçilen değerlerin farklılığını denetler.

Example: <A1> NEQ 2 displays 0 (wrong), if the content of A1 equals 2

Küçük ya da eşit

LEQ

Değerlerin belirtilen sınırdan küçük veya eşit olup olmadığını denetler.

Example: <A1> LEQ 2 displays 1 (true), if the content of A1 is less than or equal to 2

Büyük ya da eşit

GEQ

Tests for values greater than or equal to a specified value.

Example: <A1> GEQ 2 displays 1 (true), if the content of A1 is greater than or equal to 2

Küçük

L

Tests for values less than a specified value.

Example: <A1> L 2 displays 1 (true), if the content of A1 is less than 2

Büyük

G

Tests for values greater than a specified value.

Example: <A1> G 2 displays 1 (true), if the content of A1 is greater than 2

Mantıksal Veya

OR

Tests for values matching the Boolean OR.

Örnek: 0 OR 0 ifadesi 0 (yanlış) görüntülerken diğer her şey için 1 (doğru) görüntüler

Mantıksal Yada

XOR

Tests for values matching the Boolean exclusive OR.

Örnek: 1 XOR 0 değeri 1'dir (doğru)

Mantıksal Ve

AND

Tests for values matching the Boolean AND.

Örnek: 1 VE 2 değeri 1'dir (doğru)

Mantıksal Değil

NOT

Tests for values matching the Boolean NOT.

Örnek: DEĞİL 1 (doğru) değeri 0'dır (yanlış)


İstatistik İşlevleri

You can choose from the following statistical functions:

Function

İsim

Örnek

Ortalama değer

MEAN

Bir alandaki veya listedeki değerlerin aritmetik ortalamasını hesaplar.

Örnek: MEAN 10|30|20 20 değerini döndürür

Asgari değer

MIN

Bir alandaki veya listedeki değerlerin en küçüğünü hesaplar.

Örnek: MIN 10|30|20 10 değerini döndürür

En büyük değer

MAX

Bir alandaki veya listedeki değerlerin en büyüğünü hesaplar.

Example: MAX 10|30|20 displays 30

Product

PRODUCT

Calculates the product of the selected cells.

Example: PRODUCT <A2:C2> displays the product of the values in cells A2 to C2

Say

COUNT

Counts the number of non empty cells.

Example: COUNT <A2:C2> displays the number of non empty cells in A2 to C2


Functions

You can choose from the following functions:

Function

İsim

Örnek

Sinüs

SIN

Calculates the sine in radians.

Example: SIN (PI/2) displays 1

Kosinüs

COS

Radyan cinsinden kosinüs hesaplar.

Example: COS 1 displays 0.54

Tanjant

TAN

Calculates the tangent in radians.

Örnek: TAN <A1>

Ark Sinüs

ASIN

Radyan cinsinden arksinüs hesaplar.

Örnek: ASIN 1

Ark Kosinüs

ACOS

Radyan cinsinden arkkosinüs hesaplar.

Örnek: ACOS 1

Ark Tanjant

ATAN

Radyan cinsinden arktanjant hesaplar.

Örnek: ATAN 1

Absolute value

ABS

Returns the absolute value of the number.

Example: ABS -34 returns 34

Sign

SIGN

Returns the algebraic sign of the number.

Example: SIGN -23 returns -1


Belge özellikleri için değişkenler

Dosya - Özellikler - İstatistik altında aşağıdaki belge özellikleri de bulunmaktadır.

İsim

Açıklama

CHAR

Belgedeki karakterlerin sayısı

WORD

Belgedeki grafiklerin sayısı

PARA

Belgedeki paragrafların sayısı

GRAPH

Belgedeki grafiklerin sayısı

TABLES

Belgedeki grafiklerin sayısı

OLE

Belgedeki grafiklerin sayısı

PAGE

Belgedeki sayfaların toplam sayısı


Daha Fazla Tanımlanmış Değer

Description

İsim

Değer

PI

3.1415...

Euler sabiti

E

2.71828...

Doğru

TRUE

0'a eşit değil

Yanlış

FALSE

0


Lütfen bizi destekleyin!