Formül

Tablo hücresine formül ekleyebileceğiniz bir alt menü açar. Tablodaki bir hücreye veya belgede sonucun görüntülenmesini istediğiniz yere imleci yerleştirin. Formül simgesini tıklayın ve alt menüden istediğiniz formülü seçin.

Formül girdi satırında görünür. Bir tablodaki hücre aralığını belirlemek için istediğiniz hücreleri fare ile seçin. Uygun hücre başvuruları girdi satırında da görünür. Gerektiğinde ilave parametreleri girin ve girdiyi onaylamak için Uygulayı tıklayın. Eğer uygun söz dizimini biliyorsanız formülü doğrudan da girebilirsiniz. Örneğin bu Alan Ekle ve Alan Düzenle pencerelerinde gereklidir.

Bu komuta erişmek...

With the cursor in a table, press F2

In the Table toolbar, press the Formula icon.

Formula icon in Table toolbar

Formül


Formül seçeneklerinin özeti

Temel hesaplama işlevleri

Operation

İsim

Örnek

İlave

+

Toplamı hesaplar.

Örnek: + 8

Çıkarma

-

Farkı hesaplar.

Örnek: 10 -

Çarpma

MUL veya *

Çarpımı hesaplar.

Örnek: 7 MUL 9

Bölme

DIV veya /

Bölümü hesaplar

Örnek: 100 DIV 15


Alt menüdeki temel işlevler

Function

İsim

Örnek

Toplam

SUM

Seçilen hücrelerin toplamını hesaplar.

Örnek: TOPLAM A2'den C2'ye hücrelerdeki değerlerin toplamını görüntüler

Yuvarla

ROUND

Sayıyı belirtilen basamağa kadar yuvarlar.

Örnek: 15,678 ROUND 2 15,68 görüntülenir

Yüzde

PHD

Yüzde hesaplar

Örnek: 10 + 15 PHD 10,15 görüntüler

Karekök

SQRT

Karekök hesaplar.

Örnek: SQRT 25 5,00 görüntülenir

Üs

POW

Bir sayının kuvvetini hesaplar.

Örnek: 2 POW 8 256,00 görüntülenir


İşleçler

You can insert various operators in your formula. Choose from the following functions:

İşleç

İsim

Örnek

Liste Ayırıcı

|

Ögeleri bir liste olarak ayırır.

Bir liste kullanma örneği:

MIN 10|20|50|||20

Eşittir

EQ veya ==

Seçilen değerlerin eşit olup olmadığını kontrol eder. Eğer eşti değillerse sonuç sıfırdır aksi halde 1 (doğru) görünür.

Örnek: EQ 2 eğer A1 2'ye eşitse 1 gösterir.

Eşit değil

NEQ veya !=

Seçilen değerlerin farklılığını denetler.

Örnek: NEQ 2 eğer A1'in içeriği 2'ye eşitse 0 (yanlış) görüntüler.

Küçük ya da eşit

LEQ

Değerlerin belirtilen sınırdan küçük veya eşit olup olmadığını denetler.

Örnek: LEQ 2 eğer A1'in içeriği 2'den küçük eşitse 1 (doğru) görüntüler.

Büyük ya da eşit

GEQ

Değerlerin belirtilen sınırdan büyük veya eşit olup olmadığını denetler

Örnek: GEQ 2 eğer A1'in içeriği 2'den büyük eşitse 1 (doğru) görüntüler.

Küçük

L

Değerlerin belirtilen sınırdan küçük olup olmadığını denetler

Örnek: L 2 A1'in içeriği 2'den küçükse 1 (doğru) görüntüler.

Büyük

G

Değerlerin belirtilen sınırdan büyük olup olmadığını denetler

Örnek: G 2 A1'in içeriği 2'den büyükse 1 (doğru) görüntüler.

Mantıksal Veya

OR

Değerlerin Mantıksal VEYA ile eşleşmesini denetler

Örnek: 0 OR 0 ifadesi 0 (yanlış) görüntülerken diğer her şey için 1 (doğru) görüntüler

Mantıksal Yada

XOR

Değerlerin Mantıksal özel VEYA ile eşleşmesini denetler

Örnek: 1 XOR 0 değeri 1'dir (doğru)

Mantıksal Ve

AND

Değerlerin Mantıksal VE ile eşleşmesini denetler

Örnek: 1 VE 2 değeri 1'dir (doğru)

Mantıksal Değil

NOT

Değerlerin Mantıksal DEĞİL ile eşleşmesini denetler

Örnek: DEĞİL 1 (doğru) değeri 0'dır (yanlış)


İstatistik İşlevleri

You can choose from the following statistical functions:

Function

İsim

Örnek

Ortalama değer

MEAN

Bir alandaki veya listedeki değerlerin aritmetik ortalamasını hesaplar.

Örnek: MEAN 10|30|20 20 değerini döndürür

Asgari değer

MIN

Bir alandaki veya listedeki değerlerin en küçüğünü hesaplar.

Örnek: MIN 10|30|20 10 değerini döndürür

En büyük değer

MAX

Bir alandaki veya listedeki değerlerin en büyüğünü hesaplar.

Örnek: MAX 10|30|20 30.00 değerini döndürür

Product

PRODUCT

Calculates the product of the selected cells.

Example: PRODUCT displays the product of the values in cells A2 to C2

Say

COUNT

Counts the number of non empty cells.

Example: COUNT displays the number of non empty cells in A2 to C2.


Functions

You can choose from the following functions:

Function

İsim

Örnek

Sinüs

SIN

Radyan cinsinden sinüs hesaplar

Örnek: SIN(PI/2)

Kosinüs

COS

Radyan cinsinden kosinüs hesaplar.

Örnek: COS 1

Tanjant

TAN

Calculates the tangent in radians.

Örnek: TAN

Ark Sinüs

ASIN

Radyan cinsinden arksinüs hesaplar.

Örnek: ASIN 1

Ark Kosinüs

ACOS

Radyan cinsinden arkkosinüs hesaplar.

Örnek: ACOS 1

Ark Tanjant

ATAN

Radyan cinsinden arktanjant hesaplar.

Örnek: ATAN 1

Absolute value

ABS

Returns the absolute value of the number.

Example: ABS -34 returns 34

Sign

SIGN

Returns the algebraic sign of the number.

Example: SIGN -23 returns -1


Belge özellikleri için değişkenler

Dosya - Özellikler - İstatistik altında aşağıdaki belge özellikleri de bulunmaktadır.

İsim

Açıklama

CHAR

Belgedeki karakterlerin sayısı

WORD

Belgedeki grafiklerin sayısı

PARA

Belgedeki paragrafların sayısı

GRAPH

Belgedeki grafiklerin sayısı

TABLES

Belgedeki grafiklerin sayısı

OLE

Belgedeki grafiklerin sayısı

PAGE

Belgedeki sayfaların toplam sayısı


Daha Fazla Tanımlanmış Değer

Description

İsim

Değer

PI

3.1415...

Euler sabiti

E

2.71828...

Doğru

TRUE

0'a eşit değil

Yanlış

FALSE

0


Lütfen bizi destekleyin!