Multiple Pages Preview

Ekranda görüntülenecek sayfaların sayısını belirler. Önizlemede satır ve sütun şeklinde görüntülenecek sayfaların sayısını seçmek için ızgarayı açmak amacıyla simgenin yanındaki oka tıklayın.

Icon Multiple Pages Preview

Çoklu Sayfalı Önizleme

After clicking the Multiple Pages Preview icon, move the mouse over the desired number of rows and columns.

More Options

You can also choose settings by clicking More Options to open a new dialog, then use the two spin buttons to set the number of pages to be displayed.

Satırlar

Sayfanın satırlarının sayısını tanımlar.

Sütunlar

Sütunda gösterilecek sayfa sayısını tanımlar.

Lütfen bizi destekleyin!