Tablo: Değişken

Bu kip etkin ise, tablonun boyutunu belirleyen satır ve/veya sütunu değiştirir.

Icon Table: Variable

Tablo: Değişken

Lütfen bizi destekleyin!