Tablo: Sabit, Orantılı

Bu kip etkinse , bir satır değiştirildiiiiiği takdirde diğer satırlar da değiiiişir.

Icon Table: Fixed, Proportional

Tablo: Sabit, Orantılı

Lütfen bizi destekleyin!