Tablo: Sabit

Eğer bu kip etkinse, sorgudaki sadece komşu satır veya sütunları etkileyen, bir satır ve/veya sütunu değiştirir.

Icon Table: Fixed

Tablo: Sabit

Lütfen bizi destekleyin!