Satır Ekle

Tabloda seçimin altındaki bir ya da daha fazla satırı ekler. Simgeye tıklamadan birden fazla satır seçerek ya da diyalog açarak birden fazla satır seçebilirsiniz ( Tablo - Ekle - Satırlar seçeneklerini seçin). Birinci metod eklerken seçilen asıl metindeki satırların boyutunu esas alarak ekler.

Simge

Satır Ekle

Lütfen bizi destekleyin!