Başlık sayfalarını belgenize eklemek

Başlık sayfalarını belgenize ekleyin.

Başlık sayfaları belgenin başlangıcında bulunan ve yayının başlığı, yazarı gibi bilgileri bulunduran sayfalardır. Belgenin gövdesinden ayrı bir yerleşimleri vardır; sayfa numaralandırması barındırmazlar, bazen üst ve alt bilgileri farklı olabilir ve hatta sayfa yerleşimleri ve arkaplanları da farklı olur.

Bu komuta erişmek...

Biçim - Başlık Sayfası menüsünü seçin


Mektuplar ve raporlar gibi pek çok belgenin ilk sayfaları belgenin kalanından farklıdır. Örneğin; bir mektubun ilk sayfanın başka bir üst bilgisi olurken, raporların tüm sayfalarında bulunan üst bilgi ve alt bilgi ilk sayfalarında bulunmaz. Bunu LibreOffice Writer ile gerçekleştirmek kolaydır.

Sayfa üst ve alt bilgileri, numaralandırma, kenarlıklar ve yönlendirme sayfa biçemine bağlı özelliklerdir. LibreOffice Writer imleç konumundan sonra başkla bir sayfa biçemi kullanabilmeniz için belgenizin istediğiniz yerine bir sayfa kesmesi eklemenize izin verir.

Not Simgesi

Belgenizde varsayılan (veya başka bir) sayfa biçemi kullandığınızda İlk sayfa ile aynı içerik seçeneğini Sayfa Biçemi penceresinden kaldırarak belgenin geri kalanında ilk sayfadan farklı üst ve alt bilgiler kullanabilirsiniz.


Belgenin ilk sayfasını kapak sayfasına dönüştürmek için

 1. İmleci ilk sayfaya taşıyın

 2. Menü Araç Çubuğundan Biçim - Başlık Sayfası…'nı seçin

 3. Mevcut sayfaları başlık sayfasına dönüştür'ü seçin

 4. Kapak sayfasının biçemini Sayfa Özelliklerini Düzenle alanından seçin

Not Simgesi

LibreOffice varsayılan olarak İlk Sayfa sayfa biçemini seçer.


 1. Sayfa numaralandırmayı sıfırlama seçeneklerini ayarlayın.

 2. Tamam'a tıklayın.

Bu mevcut sayfanın biçemini İlk Sayfa, kalan sayfaların biçemini ise Varsayılan Biçem olarak değiştirecektir.

Belgede herhangi bir yere başlık sayfası eklemek için

İmleci yeni bir başlık sayfası eklemek istediğiniz yere yerleştirin.

 1. Menü çubuğundan Biçim - Başlık sayfası'nı seçin.

 2. Yeni başlık sayfası ekle'yi seçin

 3. Eklenecek başlık sayfalarının sayısını ayarlayın ve

 4. Başlık kutusunun içindeki sayfa numarasını ayarlayarak başlık sayfası konumunu ayarlayın.

 5. Sayfa numaralandırmayı sıfırlama seçeneklerini ayarlayın.

 6. Tamam'a tıklayın.

Bu bir sayfa kesmesi ekleyecek ve mevcut sayfa biçemini İlk Sayfa yapacaktır. Takip eden sayfalar Varsayılan Sayfa Biçeminde olacaktır.

Bir başlık sayfasını silmek için:

Bir başlık sayfasını silemezsiniz. Önce onun biçemini İlk Sayfa ya da başka bir biçeme dönüştürmeniz gerekir.

 1. İmleci biçemini değiştirmek istediğiniz sayfaya taşıyın

 2. Kenar Çubuğu Alanından Kenar Çubuğu Ayarları - Biçemler'i seçin.

 3. Biçemler penceresinde, Sayfa Biçemleri düğmesine tıklayın.

 4. Biçem listesinden uygulamak istediğiniz biçemi seçin.

 5. Uygulanmasını istediğiniz biçeme çift tıklayın.

Lütfen bizi destekleyin!