Seçim Kipi

Choose the selection mode from the submenu: standard selection mode, or block selection mode.

Bu komuta erişmek...

Düzenle - Seçim Kipi seçeneğini seçin


In standard selection mode, you can select multi-line text including the line ends.

Blok seçim modunda, yazıyı dikdörtgen bir blok gibi seçebilirsiniz.

Lütfen bizi destekleyin!