Birleştirilmiş belgeyi kaydet

Posta birleştirme çıktısını bir dosyaya kaydet.

Farklı Kaydetme seçenekleri

Tek büyük belge olarak kaydet

Birleştirilmiş belgeyi tek dosya olarak kaydeder.

Ayrı belgeler olarak kaydet

Birleştirilmiş belgeleri her alıcı için ayrı bir dosya olarak kaydeder. Belgelerin dosya isimleri geçerli kayıt numarası ve alt çizgiyi takip eden girdiğiniz isimden oluşturulur.

Buradan

Buradan kutusunda kayıt başlangıç numarasını ve Buraya kutusunda kayıt bitiş numarasını belirleyerek bir kayıt aralığı seçer.

Buradan

Posta birleştirmesine dahil etmek için ilk kaydın numarasını girin.

Buraya

Posta birleştirmesine dahil etmek için son kaydın numarasını girin.

Belgeleri Kaydet

Belgeleri kaydeder.

Lütfen bizi destekleyin!