Birleştirilmiş belgeyi yazdır

Bazı alıcılar veya tümü için belgeleri yazdırır.

Yazıcı seçenekleri

Yazıcı

Yazıcıyı seçin.

Özellikler

Yazıcı özelliklerini değiştirir.

Yazıcı kayıtları

Tüm belgeleri yazdır

Tüm alıcılar için belgeleri yazdırır.

Buradan

Buradan kutusunda kayıt başlangıç numarasını ve Buraya kutusunda kayıt bitiş numarasını belirleyerek bir kayıt aralığı seçer.

Buradan

Posta birleştirmesine dahil etmek için ilk kaydın numarasını girin.

Buraya

Posta birleştirmesine dahil etmek için son kaydın numarasını girin.

Belgeleri Yazdır

Posta birleştirme belgelerini yazdırır.

Lütfen bizi destekleyin!