Send merged document as email

Sends the mail merge output as email messages to all or some recipients.

Email options

Alıcı

Select the database field that contains the email address of the recipient.

Kopya

Bir veya birden fazla CC veya BCC adresi girebileceğiniz Kopyasıpenceresini açar.

Konu

Enter the subject line for the email messages.

Farklı gönder

Select the mail format for the email messages.

Not Simgesi

Düz metin ve HTML ileti biçimleri ileti içerisinde gönderilirken *.odt, *.doc ve *.pdf biçimleri ek olarak gönderilir.


Özellikler

Opens the Email Message dialog where you can enter the email message for the mail merge files that are sent as attachments.

Ekin adı

Ekin adını gösterir.

Kayıtları gönder

Tüm belgeleri gönder

Select to send emails to all recipients.

Buradan

Buradan kutusunda kayıt başlangıç numarasını ve Buraya kutusunda kayıt bitiş numarasını belirleyerek bir kayıt aralığı seçer.

Buradan

Posta birleştirmesine dahil etmek için ilk kaydın numarasını girin.

Buraya

Posta birleştirmesine dahil etmek için son kaydın numarasını girin.

Belgeleri Gönder

Click to start sending emails.

Lütfen bizi destekleyin!