Adres Listesini Özelleştir

Adres listesini posta birleştirme belgeleri için özelleştirir.

Adres liste ögeleri

İstediğiniz alanı seçebilirsiniz; taşıma, silme, yeniden adlandırma.

^

Seçilmiş olan alan liste girişinin bir yukarı taşınması için tıklayın.

v

Seçilmiş olan alan liste girişinin bir aşağı taşınması için tıklayın.

Ekle

Yeni metin alanı ekler.

Sil

Seçilen alanı siler.

Yeniden adlandır

Seçilen metin alanını yeniden adlandırır.

Lütfen bizi destekleyin!