Posta Birleştirme Sihirbazı - Adresler

Posta birleştirme belgesi için alıcıları ve adres bloğunun anahatlarını belirler.

Not Simgesi

Posta Bileştirme sihirbazı, hali hazırda adres veritabanı alanları içeren metin belgesininde başlatılınca bu sayfada açılır. Eğer sihirbaz doğrudan bu sayfada açılırsa, Adres Seçme Listesi düğmesi Farklı Adres Listesi olarak çağrılır.


Not Simgesi

The title of this page is Insert address block for letters and Select address list for email messages.


Adres Listesini Seç

Adresler için veri kaynağı seçebileceğiniz, yeni adreler ekleyebileceğiniz veya yeni adres listesi oluşturabileceğiniz Adres Listesi Seç iletişim penceresini açar.

Uyarı Simgesi

Bir posta birleşimi için kullanımda olan bir Calc çalışma sayfası veri kaynağındaki kayıtlardan bazılarını düzenlediğiniz zaman, bu değişiklikler posta birleştirilmesinde gözükmez.


Belge adres bölümü içermeli

Posta birleştirme belgesine bir adres bloğu ekler.

Kullanmak istediğiniz adres blok düzenini seçin.

Uyarı Simgesi

Eğer Bu belge bir adres bloğu içermeli seçeneğini seçerseniz, bu sayfada üçüncü ve dördüncü adımlar etkinleşir. Bundan sonra e-postada kullanılacak adres bloğu ögeleri ve alan isimlerini eşleştirmelisiniz.


Boş alanlarda çizgileri bastır

Adres üzerinde boş satırlar bırakmayı etkinleştir.

Diğer

Adres Bloğu Seç iletişim penceresini açar.

Eşleşen alanlar

Eşleşen Alanlar iletişim penceresini açar.

Uyarı Simgesi

Tüm adres ögeleri bir sütun başlığı ile eşleşmedikçe Posta Birleştirme sihirbazını Bitir düğmesi ile bitirmezsiniz veya bu sihirbazın dördüncü adımına devam edemezsiniz.


(Gözatma düğmeleri)

Önceki ya da sonraki veri kaydının bilgisini ön izlemek için gözatma düğmelerini kullanın.

Sonraki adım: Posta Birleştirme Sihirbazı - Selamlama oluştur

Alternatif olarak Sonlandır düğmesine tıklayarak Posta Birleştirme Araç çubuğunu kullanarak posta birleştirme sürecini sonlandırabilirsiniz.

Posta Birleştirme Sihirbazı gözden geçirmesi

Lütfen bizi destekleyin!