Text Box and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Konum ve Boyut

Seçilen nesneyi yeniden boyutlandırır, taşır, döndürür veya eğer.

Çizgi

Seçilen çizgi için biçimlendirme seçeneklerini ayarlar.

Alan

Seçili çizim nesnesinin dolum özelliklerini ayarlayın.

Text Attributes

Seçili çizim veya metin nesnesinde metin için sabitleme ve yerleşim seçeneklerini ayarlar.

Yazı Sanatı

Daha önceden Yazıtipi Çalışması iletişim penceresi ile oluşturulmuş, seçili nesnenin Yazıtipi Çalışması etkilerini düzenler.

Lütfen bizi destekleyin!