Satır numaralaması

Mevcut belgedeli satır numalarını ekler, kaldırır veya onları biçimlendirir. Bir paragrafı satır numaralandırmadan dışlamak için, paragrafa tıklayın, Biçim - Paragraf'ı seçin, Numaralama sekmesine tıklayın ve Bu paragrafın da satırlarını numarala onay kutusunu temizleyin. Bir paragraf biçemini de satır numaralamadan dışlayabilirsiniz.

Not Simgesi

Satır numaralandırma HTML biçiminde kullanılamaz.


Bu komuta erişmek...

Araçlar - Satır Numaralama seçeneğini seçin (HTML biçimi için değil)


Numaralandırmayı göster

Mevcut belgeye satır numarası ekler.

Görünüm

Satır numaralandırma özelliklerini ayarlar.

Karakter Biçemi

Satır numaraları için kullanmak istediğiniz biçemi seçin.

Biçim

Kullanmak istediğiniz numaralama biçemini seçin.

Konum

Satır numaralarının görünmesini istediğiniz yeri seçin.

Uzaklık

Satır numarası ve metin arasında bırakmak istediğiniz boşluk miktarını girin.

Aralık

Satır numaraları için sayma aralığını girin

Ayırıcı

Sayma aralığı birden fazla olduğu durumlarda gösterilmesi için bir ayırıcı karakter girebilirsiniz.

Metin

Ayırıcı olarak kullanmak istediğiniz metni girin.

Her

Ayırıcılar arasında bırakılacak satır numarasını girin.

Not Simgesi

Ayırıcılar sadece numaralandırılmamış satırlarda gösterilmektedir.


Say

Specify whether to include empty paragraphs or lines in frames in the line count.

Boş satırlar

Satır sayımında boş paragrafları dahil eder.

Lines in frames

Adds line numbers to text in frames. The numbering restarts in each frame, and is excluded from the line count in the main text area of the document. In linked frames, the numbering is not restarted.

Her yeni sayfayı baştan başlat

Satır numaralamasını belgedeki her sayfanın başından yeniden başlatır.

Satır Numaraları Ekleme

Please support us!