Line Numbering

Adds or removes and formats line numbers in the current document.

note

Satır numaralandırma HTML biçiminde kullanılamaz.


Bu komuta erişmek...

Araçlar - Satır Numaralama seçeneğini seçin (HTML biçimi için değil)


To exclude a paragraph from line numbering, click in the paragraph, choose Format - Paragraph, click the Outline & List tab, and then clear the Include this paragraph in line numbering check box. You can also exclude a paragraph style from line numbering.

Numaralandırmayı göster

Mevcut belgeye satır numarası ekler.

Görünüm

Satır numaralandırma özelliklerini ayarlar.

Karakter Biçemi

Satır numaraları için kullanmak istediğiniz biçemi seçin.

Biçim

Select the numbering scheme that you want to use.

Konum

Satır numaralarının görünmesini istediğiniz yeri seçin.

Uzaklık

Satır numarası ve metin arasında bırakmak istediğiniz boşluk miktarını girin.

Aralık

Satır numaraları için sayma aralığını girin

Ayırıcı

Sayma aralığı birden fazla olduğu durumlarda gösterilmesi için bir ayırıcı karakter girebilirsiniz.

Metin

Ayırıcı olarak kullanmak istediğiniz metni girin.

Her

Ayırıcılar arasında bırakılacak satır numarasını girin.

note

Ayırıcılar sadece numaralandırılmamış satırlarda gösterilmektedir.


Say

Specify whether to include empty paragraphs or lines in frames in the line count.

Boş satırlar

Satır sayımında boş paragrafları dahil eder.

Lines in frames

Adds line numbers to text in frames. The numbering restarts in each frame, and is excluded from the line count in the main text area of the document. In linked frames, the numbering is not restarted.

Her yeni sayfayı baştan başlat

Satır numaralamasını belgedeki her sayfanın başından yeniden başlatır.

Lütfen bizi destekleyin!