Sırala

Seçilen paragrafları alfabetik ya da nümerik olarak sıralar. En fazla üç tane sıralama anahtarı tanımlayabilir ve alfanümerik ve nümerik sıralama anahtarlarını birleştirebilirsiniz.

Bu komuta erişmek...

Araçlar - Sırala seçeneğini seçin


Sıralama ölçütü

1 'den 3 'e kadar anahtarlar

Ek sıralama kriterlerini belirler. Sıralama anahtarlarını da birleştirebilirsiniz.

1 'den 3 'e kadar sütun

Sıralama için temel olarak kullanacağınız tablo sütun sayısını girin.

1 'den 3 'e kadar anahtar türü

Kullanmak istediğiniz sıralama seçeneğini seçin.

Düzenle

Azalan

Artan sıra ile sıralar, (örneğin, 1, 2, 3 veya a, b, c).

Azalan

Azalan sıra ile sıralar (örneğin, 9, 8, 7 veya z, y, x).

Yön

Sütunlar

Tablodaki sütunu mevcut sıralama seçeneğine göre sıralar.

Satırlar

Mevcut sıralama seçeneğine göre tablodaki satırları ya da paragrafları sıralar.

Ayırıcı

Paragraflar yazdırılamaz paragraf işaretleri ile ayrılır. Paragrafları sıralarken bu sekmeleri veya bir karakteri ayraç olarak tanımlayabilirsiniz.

Sekmeler

Eğer seçilen paragrafla sekmelerle ayrılmış bir listeye karşılık geliyorsa bu seçeneği seçin.

Karakter

Seçilen alanda ayraç olarak kullanmak istediğiniz karakteri girin. LibreOffice ayraçları kullanarak, sıralama anahtarının seçilen paragraftaki yerine karar verir.

Seç

Ayraç olarak kullanmak istediğiniz karakteri seçebildiğiniz Özel Karakterler iletişim kutusunu açar.

Dil

Sıralama kurallarını belirleyen dili seçiniz. Bazı diller özel karakterleri diğerlerine göre farklı sıralar.

Büyük/küçük harf duyarlı olarak

Bir tabloyuyu sıraladığınızda büyük ve küçük harfleri ayırır. Asya dilleri için özel kullanım uygulanır.

Not Simgesi

Asya dilleri için çok seviyeli karşılaştırma için Durumu eşleştir'i seçin. Çok seviyeli karşılaştırmada, Girdilerin ilk form halleri, form durumları kıyaslanır ve aksanlar gözardı edilir. Eğer formlar aynı ise, Formların aksanları kıyaslanır. Eğer formlar hala aynı ise, durumlar, karakter genişlikleri ve Japonca Kana farklılıkları kıyaslanır.


Lütfen bizi destekleyin!