Metni Tabloya Dönüştür

Seçilmiş metni bir tabloya veya seçilmiş tabloyu metne dönüştür.

Bu komuta erişmek...

Tablo - Dönüştür - Metinden Tabloya seçeneğini seçin


Dönüşümün türüne göre bu iletişimdeki seçenekler kullanılabilir.

Metinden ayır

Bir ayraç, aynen bir sekme gibi, seçilen metindeki sütun sınırlarını işaretler. Seçimdeki her paragraf tabloda bir satıra dönüştürülür. Benzer şekilde, bir tabloyu metine dönüştürdüğünüzde, sütun işaretleyicileri belirlediğiniz bir karakterle değiştirilier ve her satır ayrı bir paragrafa dönüşür.

Sekmeler

Sekmeleri sütun işaretçisi olarak kullanarak metni bir tabloya dönüştürür.

Noktalı Virgül

Sütun işaretçisi olarak noktalı virgül (;) kullanarak metni bir tabloya dönüştürür.

Paragraf

Metni sütun işaretçisi olarak paragrafları kullaranarak bir tabloya dönüştürür.

Diğer:

Sütun işaretçisi olarak, kutuya yazacağınız karakteri kullanarak metni tabloya dönüştürür.

Metin kutusu

Sütun işaretçisi olarak kullanmak istediğiniz karakteri yazınız.

Tüm sütunlar aynı genişlikte

Sütun işaretleyicinin konumunu dikkate almadan eşit genişlikte sütunlar oluşturur.

Otomatik Biçimlendirme

Tablo içi önceden tanımlanmış bir düzen seçebileceğiniz Otomatik Biçimlendirme iletişim penceresini açar.

Seçenekler

Başlık

Tablonun ilk satırını başlık olarak biçimlendirir.

Başlığı tekrar et

Tablo boyunca her sayfada tablo başlığını tekrarlar.

İlk ... satır

İlk n satırını başlık olarak tekrar eder.

Tabloyu bölme

Sayfalar boyunca tabloyu bölmez.

Kenarlık

Tabloya ve tablo hücresine kenarlık ekler.

Lütfen bizi destekleyin!