Endnote Settings

Sonnotlar için biçimlendirmeyi açar. Sonnotun numaralandırma türü ve uygulanacak Biçemler kullanılabilir seçeneklerdir.

Bu komuta erişmek...

Araçlar - Dipnotlar ve Sonnotlar - Sonnotlar sekmesini seçin


Otomatik Numaralandırma

Numaralandırma

Select the numbering scheme that you want to use.

Seçim

Açıklama

1, 2, 3

Arapça rakamlar

A, B, C

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, AB, AC, ...

a, b, c

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, ab, ac, ...

I, II, III

Roma rakamları (büyük)

i, ii, iii

Roma rakamları (küçük)

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, bb, cc, ...


Burdan başla

Belgedeki ilk sonnotun numarasını girin. Bu, eğer sonnot numaralamasının birden fazla belgeye yayılmasını istiyorsanız yararlıdır.

Önce

Not metni içerisindeki sonnot numarasın önünde görülmesini istediğiniz metni girin. Örneğin, "re: 1" göstermek için "re: " yazın.

Sonuna ekle:

Note metni içindeki sonnot numarasından sonra göstermek istediğiniz metni girin. Örneğin, "1)" göstermek için ")" girin.

Biçemler

To ensure a uniform appearance for the endnotes in your document, assign a paragraph style, and assign character styles to the endnote anchor number and the number in the endnote area.

Paragraf

Select the paragraph style for the endnote text. Only special styles can be selected.

Sayfa

Son notlar için kullanmak istediğiniz sayfa biçemini seçin.

Metin alanı

Belgenizin metin alanındaki sonnot sabitleyicisi için kullanmak istediğiniz karakter biçemini seçin.

Sonnot alanı

Sonnot alanındaki sonnot rakamları için kullanmak istediğiniz karakter biçemini seçin.

Lütfen bizi destekleyin!