Endnote Settings

Sonnotlar için biçimlendirmeyi açar. Sonnotun numaralandırma türü ve uygulanacak Biçemler kullanılabilir seçeneklerdir.

Bu komuta erişmek...

Araçlar - Dipnotlar ve Sonnotlar - Sonnotlar sekmesini seçin


Otomatik Numaralandırma

Numaralandırma

Select the numbering style that you want to use.

Seçim

Açıklama

A, B, C

Büyük harf

a, b, c

Küçük harflerle

I, II, III

Roma rakamları (büyük)

i, ii, iii

Roma rakamları (küçük)

1, 2, 3

Arapça rakamlar

A,... AA,... AAA,...

Büyük harfler ile alfabetik numaralandırma. İlk 26 girdi sonrası numaralandırma "AA" ile başlar.

a,... aa,... aaa,...

Küçük harfler ile alfabetik numaralandırma. İlk 26 girdi sonrası numaralandırma "aa" ile başlar.


Burdan başla

Belgedeki ilk sonnotun numarasını girin. Bu, eğer sonnot numaralamasının birden fazla belgeye yayılmasını istiyorsanız yararlıdır.

Önce

Not metni içerisindeki sonnot numarasın önünde görülmesini istediğiniz metni girin. Örneğin, "re: 1" göstermek için "re: " yazın.

Sonuna ekle:

Note metni içindeki sonnot numarasından sonra göstermek istediğiniz metni girin. Örneğin, "1)" göstermek için ")" girin.

Biçemler

To ensure a uniform appearance for the endnotes in your document, assign a paragraph style.

Paragraf

Select the paragraph style for the endnote text. Only special styles can be selected.

Sayfa

Son notlar için kullanmak istediğiniz sayfa biçemini seçin.

Karakter Biçemleri

Sonnot sabitleyici ve metinlere biçem atayabilirsiniz. Önceden tanımlanmış sonnot biçemlerini veya farklı birini kullanabilirsiniz.

Metin alanı

Belgenizin metin alanındaki sonnot sabitleyicisi için kullanmak istediğiniz karakter biçemini seçin.

Sonnot alanı

Sonnot alanındaki sonnot rakamları için kullanmak istediğiniz karakter biçemini seçin.

Please support us!