Footnote Settings

Specifies the formatting for footnotes.

Bu komuta erişmek...

Araçlar - Dipnotlar ve Sonnotlar - Dipnotlar sekmesini seçin


note

To set additional option for footnotes, choose Format - Page Style, and then click the Footnote tab.


Otomatik Numaralandırma

Numaralandırma

Select the numbering scheme that you want to use.

Seçim

Açıklama

1, 2, 3

Arapça rakamlar

A, B, C

Büyük harf

a, b, c

Küçük harflerle

I, II, III

Roma rakamları (büyük)

i, ii, iii

Roma rakamları (küçük)

A,... AA,... AAA,...

Büyük harfler ile alfabetik numaralandırma. İlk 26 girdi sonrası numaralandırma "AA" ile başlar.

a,... aa,... aaa,...

Küçük harfler ile alfabetik numaralandırma. İlk 26 girdi sonrası numaralandırma "aa" ile başlar.


Saymak

Sonnot için numaralama seçeneğini seçin.

Seçenek

Anlamı

Her sayfa için

Dipnot numaralandırmasını her sayfanın başında yeniden başlatır. Bu seçenek sadece Konum alanındaki Sayfa sonu onay kutusu seçili ise kullanılabilir.

Her bölüm için

Her bölümün başlangıcında dipnotları numaralandırmayı baştan başlatır.

Her belge için

Belgedeki dipnotları sıralı numaralandırır.


Önce

Bilgi metnindeki dipnot numarasının önünde göstermek istediğiniz metni girin. Örneğin, "Dipnot 1" şeklinde gösterim için bu alana "Dipnot" yazın.

Sonuna ekle:

Bilgi metnindeki dipnot numarasından sonra göstermek istediğiniz metni girin. Örneğin, "1)" şeklinde gösterim için bu alana ")" yazın.

tip

Footnote numbers are left aligned by default in the footnote area. For right aligned footnote numbers first edit the paragraph style Footnote. Press to open Styles dialog and select Footnote from the list of paragraph styles. Open the local menu with right click and choose Modify. Go to the Indents & Spacing tab page and set indent to 0 before and after the paragraph, including the first line. On Tabs tab page create a tab of right type at 12pt and a tab of left type at 14pt. Then in Footnotes/Endnotes Settings dialog enter \t into the Before and After edit boxes.


Burdan başla

Belgedeki ilk dipnot için bir sayı girin. Bu seçenek sadece Sayma kutusundaki "Belge başına" seçeneğini işaretlediyseniz kullanılabilir.

Konum

Sayfa sonu

Dipnotları sayfanın altında gösterir.

Belge sonu

Dipnotları sonnot olarak belgenin sonunda gösterir.

Biçemler

To ensure a uniform appearance for the footnotes in your document, assign a paragraph style to the footnote text, and assign character styles to the footnote anchor number and the number in the footnote area.

Paragraf

Select the paragraph style for the footnote text. Only special styles can be selected.

Sayfa

Dipnotlar için kullanmak istediğiniz sayfa biçemini seçin.

Not Simgesi

Bu seçenek sadece Konum alanındaki Belge sonu onay kutusu seçili ise kullanılabilir.


Metin alanı

Belgenizin metin alanındaki dipnot sabitleyicileri için kullanmak istediğiniz karakter biçemini seçin.

Dipnot alanı

Dinnot alanında dipnot numaralandırması için kullanmak istediğiniz karakter biçemini seçin.

Devam uyarısı

Dipnotun Sonu

Dipnotların bir sonraki sayfada da devam ettiği durumlarda göstermek istediğiniz metni girin, örneğin "Devamı şu sayfadadır ". LibreOffice Writer takip eden sayfa numarasını otomatik olarak ekler.

Sonraki sayfanın başlangıcı

Dipnotların devam ettiği sayfada göstermek istediğiniz metni girin, örneğin, "Şu sayfadan devam etmektedir ". LibreOffice Writer önceki sayfa numarasını otomatik olarak ekler.

Lütfen bizi destekleyin!